Waarom ruimte geven, ruimte maakt.

Gepubliceerd op 13-2-2017 11:21:47
Waarom ruimte geven, ruimte maakt.

De laatste tijd verschijnen er steeds meer artikelen over stress. We hebben het te druk met ons werk en ons privéleven. Doordat de balans zoek is vinden we ons werk minder leuk en loopt ons privéleven niet meer op rolletjes. We houden teveel ballen in de lucht.

Uit onderzoek blijkt dat er drie factoren zijn die ons werk een stuk leuker maken. Ten eerste moet je beschikken over voldoende vaardigheden om je werk goed te kunnen doen. Als tweede moet je betrokken worden bij je dagelijkse werk en bij de toekomstvisie van je organisatie. De derde factor die ons werk een stuk aangenamer maakt is de vrijheid om het werk op een eigen manier vorm te geven. Op dit laatste element wil ik iets dieper ingaan.

Iedereen heeft er behoefte aan om zijn leven in te richten op een voor hem of haar prettige manier. Niemand vindt het leuk om gecommandeerd te worden of regels opgelegd te krijgen. Het is niet leuk wanneer je niet zelf mag bepalen hoe je de dingen doet. Dit is in je privéleven zo en dat geldt ook voor je werk. Het zelf inrichten van je beschikbare tijd noemen we autonomie. Wanneer je baas, je collega's of je klanten jou gaan vertellen wanneer je wat moet doen, dan heeft dit een negatieve invloed op je geluksgevoel.

Het zelf mogen inrichten van je werk heeft meer voordelen. Als een medewerker zijn eigen werk in kan delen, raakt hij meer betrokken bij zijn werk. Want het gaat natuurlijk wel om het resultaat dat moet worden bereikt. Wanneer dat resultaat voldoende duidelijk is en gezamenlijk wordt bepaald, dan is het aan de medewerker om zijn aandeel hierin tijdig vorm te geven.

Naast meer betrokkenheid neemt ook het verzuim af. Ben je een avondmens, dan begin je iets later en ga je wat langer door. Ben je een vroege vogel, dan start je iets eerder ga je iets eerder naar huis. Een medewerker hoeft zich niet meer ‘ziek’ te melden omdat zijn zoontje naar de tandarts moet. Hij geeft aan dat hij die dag wat later gaat beginnen en haalt zijn werk op een ander tijdstip in. Wanneer je de ruimte krijgt om je werk op je eigen manier in te delen, krijg je meer ruimte in je hoofd.

Wanneer de werkgever zijn medewerkers betrekt bij het eindresultaat en hen de verantwoordelijkheid geeft om daar zelf invulling aan te geven, dan zul je zien dat dit resultaat eenvoudiger gehaald zal worden. Je maakt hen zelf verantwoordelijk en geeft hen het vertrouwen om dit resultaat gezamenlijk te bereiken. Geef ze de ruimte en je krijgt ruimte om meer te bereiken dan je nu voor mogelijk houdt!

Cobi Osinga

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256