Volop inzetten op duurzame inzetbaarheid

Geüpdatet op 31-5-2017 16:20:01
Volop inzetten op duurzame inzetbaarheid

De afgelopen weken ben ik namens Bentacera bij een aantal kennissessies aanwezig geweest waar het onderwerp duurzame inzetbaarheid op de agenda stond. Duurzame inzetbaarheid is een term die regelmatig voorbij komt bij de meeste bedrijven. Maar wat houdt het eigenlijk in?

Wanneer we op internet gaan zoeken naar de definitie van duurzame inzetbaarheid, dan vallen er direct twee zaken op:

- Bij duurzame inzetbaarheid is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. De werkgever maakt beleid en faciliteert. De medewerker zorgt ervoor dat hij of zij nu en in de toekomst toegevoegde waarde kan blijven leveren voor de organisatie.
- Er wordt rekening gehouden met de verschillende fases in leven en loopbaan van de medewerker.

Met deze twee belangrijke zaken in het achterhoofd, kunnen werkgever en medewerker afspraken maken om binnen de organisatie met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Binnen Bentacera hebben we dit ook als vertrekpunt genomen. Vorig jaar hebben we een projectgroep (bestaande uit twee OR-leden, twee directieleden en collega's van P&O) opgestart die aan de slag ging met de volgende opdracht: Hoe kunnen de medewerkers van Bentacera duurzaam inzetbaar blijven?

Deze projectgroep heeft zich gebogen over een eenduidige uitleg van de verschillend begrippen. Daarnaast is er gekeken naar de ontwikkelingen binnen ons vakgebied en welke zaken op dit moment al worden gefaciliteerd. We hebben onderscheid gemaakt in zes verschillende deelgebieden, namelijk:
- Gezondheid (fruit op het werk, stoelshiatsu, deelname aan sportieve evenementen, etc.) 
- Persoonlijkheid/persoonlijke ontwikkeling (assessments, coaching etc.)
- Kennis en vaardigheden op organisatieniveau (scholing etc.)
- Veiligheid/welbevinden (verbinding als collega’s, arbobeleid etc.)
- Transitie – bedrijf in ontwikkeling en beweging (cultuurscan, onderzoek naar werknemerstevredenheid).
- Arbeidsvoorwaarden (functieprofielen, taken en verantwoordelijkheden).

De volgende stap was het bedenken van een metafoor die we kunnen gebruiken wanneer er intern gecommuniceerd wordt over duurzame inzetbaarheid. We zijn hierbij uitgekomen op een reep pure chocolade. Waarom? Puur is één van onze vijf kernwaarden (naast betrokken, eerlijk, vertrouwen, en kwaliteit) en af en toe een stuk pure chocolade met een cacaopercentage van minimaal zeventig procent is verantwoord. De helft van de wikkel van onze reep is afgescheurd en laat zes partjes chocolade zien met daarop één van bovengenoemde deelgebieden. De medewerker kan op een partje klikken en komt dan in een scherm met informatie over de gefaciliteerde mogelijkheden.

Begin dit jaar zijn we met onze medewerkers in gesprek gegaan om van hen te horen wat zij onder duurzame inzetbaarheid verstaan en waar ze graag in gefaciliteerd willen worden. Deze positieve gesprekken hebben een hoop nieuwe ideeën opgeleverd. Het met elkaar in gesprek gaan is belangrijk om de gedeelde verantwoordelijkheid scherp te houden. Als vervolgstap wordt er nu gekeken welke zaken er op korte termijn en welke op lange termijn gerealiseerd kunnen worden.

Omdat we natuurlijk niet alles weten rondom dit onderwerp, vinden we kennis halen van buitenaf ook heel belangrijk. We hebben ons daarom ingeschreven om deel te nemen aan de Vitaliteitsstrijd, georganiseerd door VNO-NCW en de Friesland Zorgverzekeraar. En goed nieuws: we hebben net te horen gekregen dat we geselecteerd zijn om aan deze competitie deel te nemen! Het komende half jaar staan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid dus nog nadrukkelijker op de agenda binnen Bentacera. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Sander Kersloot

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256