Vertrouw hier maar op…

Gepubliceerd op 23-12-2016 08:16:35
Vertrouw hier maar op…

Bij Bentacera hanteren we vijf kernwaarden; Betrokken, Eerlijk, Vertrouwen, Kwaliteit en Puur. Deze kernwaarden zijn de basis van alles waar wij als Bentacera voor staan. Deze waarden zijn de genen, de identiteit, van Bentacera. Op één van deze kernwaarden, vertrouwen, wil ik graag wat dieper ingaan. Dit is namelijk niet alleen een belangrijke kernwaarde voor Bentacera, maar ook een belangrijke waarde in de omgang tussen werkgever en werknemer.

In de Van Dale wordt vertrouwen als volgt uitgelegd:

ver·trou·wen
(het; o) geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid
In de relatie tussen werkgever en werknemer is vertrouwen en eerlijkheid onontbeerlijk. Vertrouwen is niet iets wat er ‘zomaar’ is. Je moet er aan werken en het onderhouden. Vertrouwen krijg je, verdien je, door zelf betrouwbaar te zijn. Als je iemand vertrouwt stel je je kwetsbaar op, vandaar dat je moet kunnen geloven in iemands goede trouw en eerlijkheid.

Als werkgever moet je dus kunnen rekenen op je werknemer. Je kunt immers niet steeds in de gaten houden wat hij precies doet, terwijl je hem eigenlijk wel een stukje van het bedrijf in handen geeft.

Om vertrouwen te krijgen, moet je zelf betrouwbaar zijn. Voor je werknemer is het namelijk ook essentieel dat hij jou als werkgever kan vertrouwen. ‘Krijg ik op tijd mijn salaris?’, ‘Zijn mijn welzijn en gezondheid belangrijk voor mijn werkgever?’, ‘Kan ik ervan op aan dat hij zijn afspraken nakomt?’. Dit zijn vragen die voor een werknemer spelen.
Zonder vertrouwen kan dus geen goede (werk)relatie bestaan.

Een relatie waarbinnen over en weer vertrouwen is, is dé basis voor een vruchtbare samenwerking. Het heeft dus direct invloed op het succes van je onderneming. Ik sta dan ook volledig achter het idee dat zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk zijn voor het investeren in het onderlinge vertrouwen en zich ervan bewust moeten zijn dat dit één van de pijlers is van een succesvolle, optimale werkrelatie. Sámen kun je bouwen op vertrouwen!

Marian van Vliet

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256