Verhoging van alimentatie per 1 januari met 2,5%

Geüpdatet op 30-1-2020 11:16:15
Verhoging van alimentatie per 1 januari met 2,5%

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag opnieuw geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Onze minister van justitie maakt het percentage vervolgens bekend.

Deze indexering is wettelijk verplicht, zelfs als het loon niet omhoog gaat. Bovendien gaat de indexering niet automatisch, maar word je hier via de media van op de hoogte gebracht. De afgelopen vijf jaar zagen de percentages er als volgt uit:
2015 0,8
2016 1,3
2017 2,1
2018 1,5
2019 2,0

De indexering kan uiteindelijk tot 5 jaar teruggevorderd worden. Dit kan om een redelijk bedrag gaan waar je als alimentatiebetaler niet op zit te wachten.

Hoe zit dat precies? Laten we het volgende voorbeeld er eens bij pakken. In 2016 is in een convenant afgesproken dat de man per maand € 500 aan kinderalimentatie en € 350 aan partneralimentatie moet betalen. De man en de vrouw hebben beide nooit aan de wettelijke indexering gedacht, totdat de vrouw erachter komt dat ze hier wel recht op heeft. Het resterende bedrag dat de man dan nog dient te betalen over de jaren 2017/2018 en 2019 bedraagt € 686,16 kinderalimentatie en € 480,24 partneralimentatie.

Via de rekenhulp op de site van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage) kun je berekenen wat het nieuwe te betalen of te ontvangen bedrag moet worden. Dit dien je zelf in de gaten te houden, dus stel je ex-partner tijdig op de hoogte van het nieuwe bedrag.

Meestal is vastgelegd dat de alimentatie vooruit wordt betaald. De eerste betaling van het nieuwe maandbedrag van januari 2020 vindt dan dus al in december 2019 plaats.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via 088-3210800 óf door middel van onderstaand contactformulier.

Ylva Bruinsma

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?