Tekent u maar bij het kruisje!

Gepubliceerd op 20-9-2017 10:25:13
Tekent u maar bij het kruisje!

Zo de vakantie zit er weer op. Je accu weer vol. Terwijl je nog even snel door alle binnengekomen post bladert, valt je oog op een brief van de pensioenuitvoerder. Wat? Verandert het pensioen alwéér? O, de pensioenleeftijd verandert vanaf 1 januari 2018 naar 68 jaar. Maar “wanneer u bij het kruisje tekent, passen wij de regeling aan en is alles voor nagenoeg dezelfde prijs geregeld”. Zelfs de antwoordenveloppe is al bijgevoegd. Prima; handtekening erop en klaar. Toch?

Je las het hierboven al: vanaf 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Dat betekent dat een pensioenopbouw met pensioenleeftijd van 68 jaar het fiscale uitgangspunt wordt. En dat vraagt meer aandacht dan dat de pensioenuitvoerder in eerste instantie schetst.

Pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaardelijke toezegging, een afspraak tussen werkgever en werknemer, en die moet nu gewijzigd worden. Maar dat niet alleen: ook de pensioenregeling, een afspraak tussen werkgever en pensioenuitvoerder, zal hiervoor aangepast moeten worden. Daar is echter toestemming voor nodig van de ondernemingsraad én de individuele werknemers. Daarom moeten zij goed geïnformeerd en betrokken worden over en bij deze wijziging. Dit vraagt om een vroegtijdige en heldere planning in je organisatie, zodat je alle belanghebbenden op tijd in kunt schakelen en deze wijziging door kunt voeren.

Omdat er meerdere partijen en belangen een rol spelen bij de verhoging van de pensioenrichtleeftijd is dit behoorlijk complex. Ook heeft de verandering meerdere invalshoeken; civielrechtelijk en fiscaal. Maar 2018 staat al bijna voor de deur, dus er moet met enige spoed gehandeld worden. Eén geluk: ook op korte termijn kunnen wij je daarmee helpen. Nadat we een scan gemaakt hebben, kunnen we je helpen om te bepalen welke acties er uitgevoerd moeten worden en uiteraard kunnen we helpen bij het uitvoeren van die acties. En als we dan toch bezig zijn, dan kijken we ook meteen naar verbeterpunten op het gebied van onder andere budget, kosten en performance.

Maar, en eigenlijk is dat het mooiste nog, we kijken ook hoe we jou en je werknemers (financieel) fit over de ‘eindstreep’ krijgen, zodat jullie daarna volop kunnen genieten van een mooie en lange oude dag.

In mijn vorige blog schreef ik: “Hoe complexer de materie, hoe meer uitstelgedrag er ontstaat. Terwijl tijd juist nu misschien wel de belangrijkste factor is om tot een goed pensioen te komen”.
De tijd dat je ‘vanzelf’ een goed pensioen krijgt, is voorbij. Pensioen is de laatste jaren continu in beweging en er moesten en moeten allerlei keuzes gemaakt worden. Betrokken zijn bij het onderwerp pensioen en een goede communicatie is dan ook steeds belangrijker geworden.

Een mooie uitdaging is de wijziging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar. Je bent er nu op tijd bij om deze wijziging aan te pakken en vanuit het strategische beleid van je organisatie je medewerkers mee te nemen in deze veranderende wereld. Als wij hierbij kunnen helpen, dan weet je ons te vinden!
Maar tekenen bij het kruisje? Doe dat nog maar even niet!

Sikko Hulzenga

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?