Subsidies om te bouwen aan de toekomst

Geüpdatet op 23-9-2020 12:59:08

Om ondernemend Nederland en Fryslân te ondersteunen zijn er meerdere subsidieregelingen in het leven geroepen.

Dit is zowel vanuit landelijke als de regionale politiek. Daarbij zijn er veel verschillende regelingen. Variërend van vergoedingen voor maatregelen voor de 1,5-meter regels tot economische stimuleringsmaatregelen. Hieronder vind je in een overzicht van de subsidies die te maken hebben met werkgeverszaken.

Wil je hier mee over weten, neem dan contact op met je contactpersoon binnen Bentacera. Hij of zij zal je graag meer vertellen of zorgt dat je vraag bij de juiste persoon terecht komt.
- Stageplaatsen Fryslân
- Arbeidsmarktscholing
- MKB Voucher Fryslân
- HRM Drenthe
- SLIM-regeling
- VIA

Stageplaatsen Fryslân
Doel: Ondernemingen stimuleren een veilige stageplaatsen aan te bieden
Bedrag: € 1.000 - € 1.500
Aanvraagdatum: 31 december 2020 (er is een subsidieplafond van € 300.000)
Meer informatie: https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-stageplaatsen-fryslan-2020

Arbeidsmarktscholing
Doel: Stimuleren scholing werkgevers en werknemers
Bedrag: 70% van de kosten met een maximum van € 4.000
Aanvraagdatum: 31 december 2020 (er is een subsidieplafond van € 300.000)
Meer informatie: https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-arbeidsmarktscholing-covid-19-fryslan-2020

MKB Voucher Fryslân
Doel: Professionaliseren personeelsbeleid en opleiding (ook bedrijfsontwikkeling en innovatie)
Bedrag: 50% van de kosten met een maximum van € 2.500
Aanvraagdatum: 31 december 2020 (er is een subsidieplafond van € 400.000)
Meer informatie: https://www.snn.nl/ondernemers/voucherregeling-mkb-fryslan-2020

HRM Drenthe
Doel: Professionaliseren personeelsbeleid en opleiding
Bedrag: 50% van de kosten met een maximum van € 5.000
Aanvraagdatum: 31 december 2020 (er is een subsidieplafond van € 300.000)

SLIM-regeling
Doel: Stimuleren opleiding en ontwikkeling in het MKB
Bedrag: € 25.000
Aanvraagdatum: 30 september 2020
Meer informatie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/

VIA
Doel: Het invoeren van een nieuwe manier van organiseren (inclusief personeelsbeleid)
Bedrag: 50% van de kosten met een maximum van € 12.500
Aanvraagdatum: 31 december 2021
Meer informatie: https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-organisatie-innovatie-2020

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?