De status van het ZZP DBA-dossier

Geüpdatet op 11-1-2021 08:52:11
De status van het ZZP DBA-dossier

Sinds het wegvallen van de VAR en de invoering van de Wet DBA in 2016 heeft de opdrachtgever geen zekerheid meer over de aangegane arbeidsrelatie met een zelfstandige, wanneer er geen goedgekeurde modelovereenkomst wordt gebruikt. Dit betekent dat de Belastingdienst achteraf tot een ander oordeel kan komen en dat de zelfstandige in dienstbetrekking werkzaam was.

Het gevolg hiervan is dat de zelfstandige alsnog wordt betrokken in de loonheffingen en de zelfstandige zijn zelfstandigenaftrek kan verliezen. Sinds de invoering van de Wet DBA geldt echter ook het zogenaamde ‘handhavingsmoratorium’, waarbij goedwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers niet met terugwerkende kracht kunnen worden geconfronteerd met ongewenste naheffing van loonheffingen.

Nu zijn wij bijna vijf jaar verder en het kabinet worstelt nog steeds met de zelfstandigen-dossier.
Plannen voor een minimum tarief en de zelfstandigenverklaring zijn inmiddels gestrand.
De uitwerking van de hervorming van de arbeidsmarkt na aanbevelingen van de Commissie Borstlap wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet.

Mede hierdoor blijft het zeer complex om de arbeidsrelatie te typeren en het wordt er ook niet makkelijker op sinds de uitspraak van de Hoge Raad in november jl., dat de wil van partijen niet meer van belang is, maar juist de inhoud van de overeenkomst dit aan de arbeidsrelatie ten grondslag ligt en de feitelijke situatie en omstandigheden. Wat dat voor gevolgen heeft op bijvoorbeeld de modelovereenkomsten en de webmodule is de vraag. De geldigheid van de meeste modelovereenkomsten zal in 2021 aflopen en dit zal leiden tot nieuwe aanvragen om goedkeuring, als opdrachtgever en opdrachtnemer zekerheid willen hebben.

Wel wordt er een pilot gestart per 11 januari 2021 voor een half jaar met een webmodule, zodat de opdrachtgever enige helderheid kan krijgen over de status van de arbeidsrelatie. De drie mogelijke uitkomsten zijn, “opdrachtgeversverklaring”, “indicatie dienstbetrekking en “geen oordeel mogelijk”. De opdrachtgever kan dit anoniem invullen. Aan de uitkomst kun je geen rechten ontlenen en ook wordt de uitkomst niet gemotiveerd.

In de zomer zal worden geëvalueerd of de webmodule definitief zal worden geïntroduceerd. Aangezien dit niet eerder dan 1 oktober 2021 zou kunnen, is het handhavingsmoratorium wederom uitgesteld en wel tot 1 oktober 2021. Tijdens deze periode van beperkte handhaving treedt de Belastingdienst alleen op als een opdrachtgever kwaadwillend is. Een opdrachtgever wordt ook als kwaadwillend beschouwd als een opdrachtgever na aanwijzingen van de Belastingdienst zijn werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpast. Dit laatste is merkwaardig, want, wie toetst de aanwijzingen van de Belastingdienst?

Meer weten?

Vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210700 of door middel van onderstaand contactformulier.

Edwin van der Velde

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?