Tip voor milieubewuste ondernemers: de elektrische fiets!

Geüpdatet op 27-7-2020 15:58:50
Tip voor milieubewuste ondernemers: de elektrische fiets!

Twee weken lang kwamen onze medewerkers op de elektrische fiets naar kantoor. Wat lichaamsbeweging, frisse lucht en heerlijk makkelijk trappen. En doordat er minder mensen met de auto kwamen, gebruikten we ook nog eens minder fossiele brandstoffen. We hadden de fietsen dan ook ter beschikking gesteld in het teken van de Elfwegentocht als freon van Fossylfrij Fryslân. En zo duur was het helemaal niet. De overheid steunt het gebruik van elektrische fietsen namelijk met een aantal zeer gunstige subsidieregelingen voor ondernemers. Dit kan jou als ondernemer veel besparen!

Ten eerste: de Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Dankzij de MIA kun je profiteren van een (extra) aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De ondernemer die een elektrische fiets aanschaft kan 13,5% van het investeringsbedrag extra ten laste van de winst brengen over het kalenderjaar waarin de fiets is aangeschaft.

Je kunt profiteren van de MIA als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Je hebt een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting;

- Je investeert in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat die geldt op de datum waarop je je tot de investering verplicht en het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt;

- Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;

- Het meldingsbedrag bedraagt ten minste € 2.500 per melding; en

- De melding moet binnen 3 maanden worden gedaan nadat de verplichting is aangegaan.

Ten tweede: Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Met de Vamil kun je 75% van de elektrische fiets op een willekeurig moment afschrijven. Hoe snel of langzaam je afschrijft, bepaal je zelf. Je schrijft dus af in het jaar waarin jou dat het beste uitkomt, en vermindert zo de fiscale winst. Je hoeft over het jaar dat je meer afschrijft minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen. Uiteraard valt er dan in latere jaren wel minder af te schrijven.

En ook nog de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De KIA is een regeling waarmee ondernemers gestimuleerd worden te investeren in bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld elektrische fietsen. In de meeste gevallen mogen ondernemers 28 procent van hun totale investering aftrekken.

Zo ziet dat eruit
Maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Stel je koopt als ondernemer een elektrische fiets van € 3.500 euro. Door gebruik te maken van bovenstaande regelingen krijg je in het jaar van aanschaf de volgende fiscale voordelen:

MIA € 1.750 x 13,5 procent = € 236,25
Vamil € 1.750 x 75 procent = € 1.312,50
KIA € 3.500 x 28 procent = € 980,-
Totale belastingaftrek: € 2528,75

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heb je hiermee een netto fiscaal voordeel van ruim € 1.100,- waardoor de elektrische fiets nog maar € 2.400,- kost. Dat is toch fijn meegenomen!

Zin in een elektrisch fietsritje?
Zit je eraan te denken een elektrische fiets aan te schaffen of wil je meer informatie over de subsidieaanvragen? Neem gerust contact op, dan denken we met je mee!

Pieter Blaauw en Hendrik van der Zee

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?