Pensioen eigen beheer: wat is bij jou de stand van zaken?

Geüpdatet op 18-11-2016 15:01:23
Pensioen eigen beheer: wat is bij jou de stand van zaken?

Je bent vast al door je adviseur geïnformeerd over Staatssecretaris Wiebes’ wetsvoorstel waarmee hij pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 wil afschaffen. Misschien heb je hierover zelfs al een gesprek gehad met je adviseur. Ik spreek dagelijks met DGA’s over de ophanden zijnde wijzigingen van het pensioen in eigen beheer: afkopen met korting, omzetten in een oudedagsverplichting of voortzetten (zonder opbouw) van de huidige situatie. Voor veel DGA’s is de keuze nog niet zo gemakkelijk blijkt uit die gesprekken.

Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen te melden. Dit betreffen voornamelijk de werkzaamheden die volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel uiterlijk op 31 december 2016 in kannen en kruiken moeten zijn. Ik heb het dan over het feitelijk stopzetten van pensioenopbouw na 31 december 2016 en het overdragen van pensioenkapitaal uit een pensioenverzekering van de verzekeringsmaatschappij naar de eigen B.V.

Wiebes heeft aangegeven dat de resterende tijd tot 31 december 2016 voor genoemde werkzaamheden wellicht te kort is. Hij verleent jou hiervoor extra tijd tot 1 april 2017. Concreet houdt dit in dat pensioenopbouw in de eigen B.V. uiterlijk op 31 maart 2017 moet zijn stopgezet en dat het verzoek aan de verzekeringsmaatschappij om pensioenkapitaal over te dragen ook uiterlijk op 31 maart 2017 moet zijn gedaan. De administratieve afhandeling door de verzekeringsmaatschappij mag daarna nog plaatsvinden.

Wat betreft het overdragen van pensioenkapitaal van de verzekeringsmaatschappij naar de eigen B.V. is het overigens raadzaam hiervoor je (verzekerings)adviseur te raadplegen. Want het is uiteraard niet vanzelfsprekend dat je ervoor kiest om je pensioenkapitaal over te laten dragen. Stel je voor dat je nog een goudgerande polis uit de vorige eeuw hebt met rendementsgarantie en/of winstdeling. Het is maar de vraag of je na overdracht dit rendement in je B.V. haalt.

Het gesprek met je partner
Als laatste kom ik nog even terug op het gesprek met je partner. Heb je dit gesprek al gehad? Immers, geen wijziging in je pensioenregeling zonder de (schriftelijke) instemming van je partner. En als je de instemming hebt, weet je partner dan dat hij of zij pensioenaanspraken kwijt is? Is hij of zij zich bewust van de mogelijke gevolgen? Want kies je om je pensioen eigen beheer af te kopen, dan wordt de pensioenverplichting in één keer uitgekeerd en heeft je partner bij jouw overlijden geen partnerpensioen meer. Kies je om je pensioen eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting, dan zijn de uitkeringen bij jouw overlijden voor de erfgenamen. En dat hoeft niet per definitie je partner te zijn.

Wiebes veronderstelt dat je partner hoe dan ook een compensatie krijgt. Wat die compensatie moet zijn, is tot op heden nog een onbeantwoorde vraag. Hij wil daar geen vuistregels of iets dergelijks voor geven en laat dit over aan de betrokken partijen. Dat maakt het er allemaal niet eenvoudiger op voor de DGA, de (gewezen) partner en de adviseur.

Tenslotte
Hoewel de termijn om definitieve beslissingen te nemen verruimd is, zijn de belangen te groot om beslissingen voor je uit te schuiven. Mijn advies: gebruik de extra tijd tot 1 april 2017 efficiënt, neem tijdig je beslissingen en ga gerust met pensioen!

Mark de Jager

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?