Overleeft je bedrijf de coronacrisis?

Geüpdatet op 20-5-2020 10:14:40
Overleeft je bedrijf de coronacrisis?

Hoe overleeft je bedrijf de Coronacrisis? Dat is voor een groot aantal ondernemers op dit moment een hele relevante vraag. Op basis van een onderzoek onder 160 van onze klanten voorspellen wij dat het aantal faillissementen in Friesland in de loop van dit jaar fors zal toenemen. Wij maken ons zorgen over de effecten en zullen, ook lokaal, worden geconfronteerd met noodgedwongen ontslagen. Al met al (en dat zal geen verrassing zijn) zijn de gevolgen van deze crisis verstrekkend.

Welke bedrijven worden getroffen?

Op basis van onze analyse komen vooral ondernemingen, die met een solvabiliteit tot 20% de crisis ingingen, al snel in de problemen bij een omzetdaling van 30%. Deze bedrijven kennen een levensverwachting van enkele maanden. Concreet zullen september en oktober zware maanden worden voor onze economie. Dit openbaart zich in eerste instantie in de contactrijke branches, zoals de horeca, en zal vervolgens in de bedrijfsketen doorwerken.

Zijn de huidige noodmaatregelen voldoende?

Het uitstellen van betalingen of het aantrekken van aanvullende financiering betekent voor de ondernemingen in de beschreven situatie vaak uitstel van executie. De exploitatie laat veelal geen ruimte voor de aflossingen van aanvullende financieringen. De noodmaatregelen, zoals verstrekt door de overheid, geven in de eerste maanden enige verlichting. Op het moment (zoals nu het geval is) de lockdown-maatregelen worden afgeschaald, lopen echter ook de steunmaatregelen terug. Ook geeft een ruimere bewegingsvrijheid ondernemingen (nog) niet de mogelijkheid de omzet op het oude (benodigde) niveau te brengen. Voor bijvoorbeeld de horecabranche zal bij heropening maar een deel van de omzet terugkeren. Deze ondernemers zullen dan ook genoodzaakt zijn maatregelen te nemen, waarbij ook gedwongen ontslagen voor de hand liggen. Uiteraard is het van belang om hier de actieve en aanvullende maatregelen te blijven volgen en mee te nemen in de afwegingen.

Wat kun je (zelf) doen?

Wat je onmiddellijk moet doen, is in actie komen en inzicht krijgen in jouw specifieke situatie. Op het moment dat je inzicht hebt, worden ook de (on)mogelijkheden zichtbaar. De mogelijkheden zullen in veel gevallen overwegend bitter zijn. In het gunstigste geval kun je de draad oppikken en is er sprake van een vervelende onderbreking waar je op de middellange termijn last van hebt (solvabiliteit >25%). In een groot aantal gevallen zul je op de lange termijn leningen aflossen voor de geleden verliezen van 2020/2021 (solvabiliteit 10%-25%). Ook zal voor een aantal bedrijven geen toekomst zijn.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210800 of via onderstaand contactformulier.

Jurgen Makelaar en Wybren Roersma

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256