Oplossing Pensioen in Eigen Beheer nabij!

Geüpdatet op 29-7-2016 12:37:38
Oplossing Pensioen in Eigen Beheer nabij!

Ben jij directeur-grootaandeelhouder (DGA) die zijn pensioen in de eigen B.V. opbouwt? Dan zul je wel herkenning vinden in dit stuk. Zoals je wel weet kunnen veel DGA’s al jaren geen dividend uitkeren, vanwege het pensioen in eigen beheer (PEB). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de extreem lage rentestand. Daar lijkt nu een oplossing voor te komen.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën kondigde eerder deze maand een wetsvoorstel aan dat hij op Prinsjesdag 2016 wil indienen, waarmee volgens hem een einde komt aan de huidige situatie rondom het PEB. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling per 1 januari 2017 ingaat.

Uitfaseren

Als het aan de Staatssecretaris ligt, krijgt de DGA de mogelijkheid om zijn pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk te beëindigen. Het opgebouwde pensioen wordt zonder belastingheffing teruggebracht tot de fiscale balanswaarde. Vervolgens kan de DGA het PEB eenmalig fiscaalvriendelijk met een belastingkorting afkopen.

Belastingkorting

Voor de eenmalige afkoop heb je drie jaar de tijd. Je koopt dan af in 2017, 2018 of in 2019. Hoe ziet dat er dan uit? We lopen de drie opties even langs.

1) Koop je af in 2017? Dan wordt 65,5% van de fiscale waarde van de pensioenverplichting in de belastingheffing betrokken, 34,5% is vrijgesteld.

2) Koop je af in 2018? Dan wordt 75% van de fiscale waarde van de pensioenverplichting in de belastingheffing betrokken, 25% is vrijgesteld.

3) Koop je af in 2019? Dan wordt 80,5% van de fiscale waarde van de pensioenverplichting in de belastingheffing betrokken, 19,5% is vrijgesteld.

Spaarvariant bij uitfasering

De DGA die niet kan of wil afkopen, kan na het afstempelen overstappen naar een spaarvariant. De fiscale balanswaarde van het PEB wordt dan zonder belastingheffing omgezet in een oudedagsspaarpot. Na omzetting is er geen verdere opbouw meer mogelijk. Belastingheffing over deze oudedagsspaarpot vindt plaats in de uitkeringsfase. De spaarpot moet er dan ook daadwerkelijk zijn, anders volgt een strafheffing die er niet om liegt.

Keuze maken

Realiseer je wel dat een deel van de opgebouwde pensioenrechten toekomen aan je (ex)partner. Deze zal dan ook schriftelijk moeten instemmen met iedere gemaakte keuze. Het gaat tenslotte in de meeste gevallen om heel veel geld. Neem daarom geen overhaaste beslissingen en laat je goed informeren.

Een goed pensioen is niet vanzelfsprekend

Het blijft in de meeste gevallen belangrijk om een goed en passend pensioenvermogen op te bouwen. Hoe? Er zijn veel moderne en flexibele oplossingen om te werken aan een goed pensioen. Maar realiseer je dat in veel gevallen tijd de belangrijkste factor is om dit te bereiken.

Hoe nu verder?

Al met al meer dan genoeg redenen voor jou als DGA om op korte termijn met je adviseur in gesprek te gaan. Jij kijkt met spanning uit naar Prinsjesdag? Bentacera kijkt met je mee en adviseert je graag over (de afkoop) mogelijkheden van jouw pensioen in eigen beheer.

Mark de Jager

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256