Nieuwe subsidieregelingen van de provincie Fryslân

Gepubliceerd op 4-9-2020 15:43:36

Vanaf deze week zijn 2 nieuwe subsidieregelingen beschikbaar vanuit de Provincie Fryslân. Het gaat om de subsidieregelingen Stageplaatsen Fryslân 2020 en Arbeidsmarktscholing covid-19 Fryslân 2020.

Voor beide regelingen geldt dat de aanvraag uiterlijk op 31 december 2020 moet zijn ingediend. Er geldt een budget van € 300.000,- per regeling. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de (volledige) aanvraag. Wacht dus niet te lang met aanvragen.

Subsidieregeling Stageplaatsen Fryslân 2020
Door de coronacrisis is het voor veel studenten lastig een stageplaats te vinden, of hebben zij hun stage niet kunnen afronden. Met ingang van september geldt een subsidieregeling voor ondernemingen en organisaties (m.u.v. overheden) in Friesland die studenten een stageplaats bieden. Het gaat om studenten van het Praktijk Onderwijs, het Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO. Het te ontvangen subsidiebedrag is maximaal € 1.500,-, afhankelijk van het aantal uren waarvoor de stage wordt aangegaan.

Meer informatie en voorwaarden zijn te vinden op: https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-stageplaatsen-fryslan-2020

Subsidieregeling Arbeidsmarktscholing covid-19 Fryslân 2020
Ook voor scholing van medewerkers, gericht op het verbeteren van hun inzetbaarheid binnen de eigen organisatie of daarbuiten, is een subsidie beschikbaar voor scholing verzorgd door een deskundige. De subsidie is bedoeld voor Friese organisaties die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Deze regeling kan ook worden ingezet voor scholingsactiviteiten van eigenaren van organisaties. De scholingsactiviteiten zijn in dat geval gericht op het verbeteren van de inzetbaarheid binnen de organisatie van de aanvrager. De tegemoetkoming is 70% van de totale kosten van scholing, met een maximum van € 4.000,-.

Meer informatie en voorwaarden zijn te vinden op:
https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-arbeidsmarktscholing-covid-19-fryslan-2020

Neem voor hulp bij de aanvraag gerust contact op met je contactpersoon bij Bentacera of met onze Corona Helpdesk via .

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?