Nieuwe regelgeving voor btw bij oninbare vorderingen

Geüpdatet op 12-3-2018 10:31:58
Nieuwe regelgeving voor btw bij oninbare vorderingen

Per 1 januari 2018 is de manier waarop er met btw omgegaan wordt simpeler geworden. Op welke manier de oude regeling veranderd is, leggen we graag aan je uit. Even je geheugen opfrissen: hoe zit het ook alweer?

Als je een factuur overhandigt, volgen er twee handelingen: de opsteller van de factuur draagt btw af en de ontvanger van de factuur, ook wel de afnemer genoemd, vraagt btw terug. Echter, als de afnemer failliet gegaan is, ontstaat er een bijzondere situatie. De factuur is oninbaar en dus ontvangt degene die de factuur uitgereikt heeft geen geld, terwijl hij wel btw heeft afgedragen.

De wet heeft voor deze gevallen een regeling getroffen. Voorheen hield deze regeling in dat de al afgedragen btw door de Belastingdienst werd teruggegeven, als daar een schriftelijk verzoek voor werd gedaan. Daarnaast moest je aantonen dat de factuur wegens de financiële positie van de afnemer niet meer betaald kon worden. De afnemer moest de in aftrek gebrachte btw terugbetalen, als daar nog middelen voor waren.

Klinkt dat best lastig? Dat vond de overheid ook, en dus is er besloten om de regeling te vereenvoudigen. Met name het “aantoonbaar maken” was in de meeste gevallen nog niet zo makkelijk. Daarom is er nu een non-betalingsvermoeden geïntroduceerd.

Een non-betalingsvermoeden houdt in dat wanneer een factuur een jaar na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn nog niet betaald is, er vermoed wordt dat de vordering oninbaar is. De al afgedragen btw kan voortaan via de btw-aangifte als negatieve omzet worden teruggevraagd. De eenjaarstermijn geldt ook voor de ontvanger van de factuur die in eerste instantie de btw heeft terugontvangen. Hij zal deze btw moeten terugbetalen door deze te verrekenen met de op de aangifte opgevoerde voorbelasting.

De nieuwe regelgeving, die sinds begin dit jaar actief is, is heel welkom. De btw-correctie vindt sneller plaats en er hoeft geen schriftelijk verzoek meer gedaan te worden, wat de ondernemers ontlast.

Misschien heeft deze wijziging ook voor jou fiscale positie gevolgen. Inventariseer daarom jouw openstaande facturen en beoordeel of er nog btw moet worden gecorrigeerd. Misschien kun je wel een teruggaaf verwachten!

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256