Minimum jeugdloon wordt sneller volwassen

Geüpdatet op 10-8-2016 14:52:04
Minimum jeugdloon wordt sneller volwassen

Het huidige minimumloonstelsel is gebaseerd op een eindleeftijd van 23 jaar en ouder. Dat betekent dat een werknemer pas vanaf zijn 23e recht heeft op 100% van het minimumloon. Dit gaat veranderen en het is goed om daar nu alvast bij stil te staan.

De eindleeftijd zal stapsgewijs worden verlaagd naar 21 jaar en ouder. De eerste stap staat gepland voor 1 juli 2017. Dan wordt de eindleeftijd 22 jaar. Anderhalf jaar later wordt het uiteindelijk 21 jaar. Veel cao’s hebben hun jeugdschalen nu al aangepast.

Waarom?
Vergeleken met omliggende landen, is het minimumloon in Nederland relatief laag en loopt de leeftijd te ver door. In landen als Duitsland en België krijgen jongeren van achttien jaar al het volwassen minimumloon. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is dit 21 jaar.

Sinds 1983 zijn er geen aanpassingen meer geweest in het minimumloonstelsel, terwijl er wel maatschappelijke ontwikkelingen zijn die aanpassingen rechtvaardigen. Zo verdienen jongeren nu vaak te weinig om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Een heikel punt omdat ze vaak rond hun 21e (na de studie) de arbeidsmarkt betreden, terwijl de onderhoudsplicht voor ouders dan net stopt.

Wat betekent dit voor werkgevers?
Voor werkgevers zal het betekenen dat een werknemer die nu 21 jaar is, vanaf juli 2017 veel meer zal kosten ten opzichte van nu. Hieronder is een rekenvoorbeeld, gebaseerd op de bruto lonen per juli 2016. Het brutoloon van een 21-jarige is dit jaar € 1.114,45 per maand. Een jaar later kost diezelfde werknemer € 1.537,20 per maand. Een stijging van 38 procent.

Het loon van jongeren in de leeftijd van achttien, negentien en twintig jaar zal eveneens stijgen door het aanpassen van de staffel.

Voordeel voor werkgevers
In 2017 komt er een tegemoetkoming voor werkgevers in de vorm van het Lage Inkomensvoordeel (LIV). Als er werknemers in dienst zijn die minimaal 1248 uren per jaar werken en tussen 100 en 120 procent van het minimumloon verdienen, zal dit LIV na afloop van het kalenderjaar automatisch worden uitgekeerd. Het voordeel is maximaal € 2.000,- per jaar.

Hilda Riksma, Personeels- en Salarisadministrateur

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?