Love LIV! Hou van het Lage InkomensVoordeel

Gepubliceerd op 7-4-2017 09:31:17
Love LIV! Hou van het Lage InkomensVoordeel

Sinds 1 januari 2017 kun je een vergoeding krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Het Lage InkomensVoordeel (LIV) is bedoeld als aanmoediging voor deelname aan het arbeidsproces van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

Situatie 1
- Werknemer verdient tussen 100 en 110% van het wettelijk minimumloon van de hoogste leeftijdsklasse;
- Werknemer werkt minstens 1.248 uren in een jaar;
- Voordeel voor werkgever: 1,01 euro per verloond uur, met een maximum van 2.000 euro per werknemer per jaar.

Situatie 2
- Werknemer verdient tussen 110 en 125% van het wettelijk minimumloon van de hoogste leeftijdsklasse;
- Werknemer werkt minstens 1.248 uren in een jaar;
- Voordeel voor werkgever: 0,51 euro per verloond uur, met een maximum van 1.000 euro per medewerker per jaar.

De subsidie kan worden toegepast bij alle werknemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Het gemiddelde uurloon wordt vastgesteld door het cumulatieve premiejaarloon te delen door het totale aantal verloonde uren in een kalenderjaar. Extra uitkeringen verhogen het uurloon en kunnen ervoor zorgen dat het voordeel niet kan worden toegepast, of juist wel.

Wanneer wordt de tegemoetkoming uitbetaald?
Het UWV gaat de tegemoetkoming berekenen aan de hand van de informatie uit de loonaangifte. Na afloop van het kalenderjaar stuurt het UWV een voorlopige berekening. De Belastingdienst betaalt uiterlijk half september uit.

Wat kun je doen als werkgever?
Het is aan te bevelen om bij het aannemen van personeel al rekening te houden met de mogelijkheid van LIV. De norm van 1.248 uren geldt voor een heel jaar. Als een werknemer halverwege het jaar in dienst komt, wordt dit niet gehalveerd. Bij het bepalen van het bruto salaris kun je de grensbedragen in de gaten houden.

Het kan lastig zijn om van tevoren te bepalen of je als werkgever in aanmerking zult komen voor de LIV. Een kleine aanpassing kan invloed hebben op het wel of niet toekennen hiervan. Wij kijken graag met je mee. Love LIV!

Hilda Riksma

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256