Liquiditeitskrapte door een seizoenspatroon

Geüpdatet op 25-6-2018 09:49:02
Liquiditeitskrapte door een seizoenspatroon

De meeste ondernemers weten wel wat een liquiditeitstekort is; iets willen of moeten betalen, maar het geld niet beschikbaar hebben. Erg vervelend! Het kan je stress en slapeloze nachten geven. Wat doe je als het komt door een seizoenspatroon, waar je als ondernemer weinig tot geen invloed op hebt?

“Tussenseizoen-model”
Seizoenspatronen, zijn die er nog? Vroeger waren er duidelijke seizoenen in modewinkels: zomer en winter. Hier kwamen de lente en de herfst bij. De laatste broek die ik kocht was een “tussenseizoen-model”, gaf de verkoper aan. Ik fronste mijn wenkbrauwen en dacht er het mijne van, maar die broek schetst wel hoe er wordt ingespeeld op seizoenspatronen. Hoe meer er sprake is van een piekmoment in de inkoop en verkoop, hoe meer er sprake is van een seizoenspatroon. Hoe het ook ontstaat, als dergelijke invloeden liquiditeitsdruk geven, zal je er iets mee moeten doen om problemen te voorkomen.

Signaleren en anticiperen
Wat kun je doen als je wel een bedrijf hebt dat te maken heeft met seizoenspatronen, waardoor de liquiditeit onder druk staat? Het allerbelangrijkste hierin is het tijdig signaleren en onderkennen van deze invloeden. Zorg in de eerste plaats dat je goed bij bent met je boekhouding. Hierin kan een nauwe samenwerking met je boekhouder of accountant je ondersteunen. Door samen eerder de pieken in de liquiditeitsbehoefte te herkennen, kom je minder snel voor verrassingen te staan.

Maar hoe anticipeer je vervolgens op de seizoensinvloeden? Banken staan zeker niet meer in de rij om een tijdelijke uitbreiding van liquide middelen te verstrekken zonder degelijke onderbouwing. Je zult de seizoensinvloeden zorgvuldig moeten onderbouwen om duidelijk te maken dat er geen sprake is van een structureel probleem.

Financieringsmogelijkheden
Het is dus van groot belang de juiste en volledige informatie te verstrekken. Het kan natuurlijk ook dat een bank, om wat voor reden dan ook, deze uitdaging niet kan of wil oppakken. Naast de banken zijn er ook andere financieringsmogelijkheden. Je kunt hierbij denken aan initiatieven van ondernemers voor ondernemers. Ondernemers die liquide middelen over hebben krijgen bij de banken vaak geen of weinig rente over het spaargeld. Hier liggen mogelijkheden als daar een interessante rente tegenover staat. Je kunt ook onderzoeken of je leveranciers openstaan voor een flexibele vorm van betalen. Echter bij alle mogelijkheden en initiatieven zal een goede cijfermatige onderbouwing gevraagd worden.

Een goede liquiditeitsplanning waarbij meerdere jaren bekeken worden, kan veel inzicht geven zodat je een passende oplossing kunt kiezen. Er zijn meerdere wegen die leiden tot rust in de liquiditeit. Zoek een weg uit die bij jou past en zorgt dat je weer meer tijd hebt voor de leuke kanten van ondernemen! Bentaceren noemen we dat. Wil je weten wat we voor jou kunnen doen, neem dan contact op. We gaan graag in gesprek!

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?