Kiezen voor de nieuwe kleine ondernemersregeling

Geüpdatet op 11-11-2019 11:01:41
Kiezen voor de nieuwe kleine ondernemersregeling

De btw-wetgeving bevat een bijzondere regeling voor bescheiden administraties: de kleine ondernemersregeling (KOR). Particulieren en samenwerkingsverbanden van particulieren kunnen hier een beroep op doen. Concreet houdt de regeling het volgende in: indien je op jaarbasis per saldo minder dan € 1.883 aan btw betaalt, kun je verzoeken om een vermindering. Als dit bedrag € 1.345 of lager is, verleent de fiscus een vermindering tot nihil. Ook kun je in dit geval verzoeken om de stopzetting van de btw-aangiften. Een bekende groep die gebruik maakt van deze regeling zijn eigenaren van zonnepanelen.

Deze regeling gaat echter per 1 januari 2020 op de schop. De eerste grote wijziging is dat niet langer gekeken wordt naar het bedrag aan te betalen btw, maar naar de behaalde omzet. De Belastingdienst stelt de grens hierbij op € 20.000 per jaar. De tweede grote wijziging is dat een grotere groep gebruik kan gaan maken van de regeling. Ook rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s kunnen er voortaan een beroep op doen.

De nieuwe regeling, officieel de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) genoemd, wordt vooraf op aanvraag toegekend door de fiscus. Je zult daarom je omzet moeten inschatten. Automatisch gevolg is dat de aangifte btw wordt opgezegd en dat je geen btw-facturen meer mag uitreiken. Ook vervalt het recht om btw op kosten te mogen terugvragen. Kom je op enig moment boven de omzetgrens van € 20.000, dan ben je vanaf dat moment alsnog volgens de normale regels btw verschuldigd.

Is de KOR interessant voor jou of je organisatie?

De keuze voor deze regeling staat voor drie jaar vast. Mocht je in een van deze drie jaren een teruggaaf van btw verwachten, bijvoorbeeld omdat er grote investeringen moeten worden gedaan, dan kan de OVOB nadelig uitpakken. Ook moet je kijken naar het verleden. Als je grote investeringen hebt gedaan, moet je mogelijkerwijs btw terugbetalen (herzienings-btw). Het is daarom raadzaam om jouw situatie goed te inventariseren.

Wil je graag gebruik maken van de nieuwe regeling of heb je vragen over de toepassing ervan? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs (via 088-3210800 of door middel van onderstaand contactformulier) en vraag naar de mogelijkheden!

Hessel Rintjema en Jan Slagter

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256