Is de Wet DBA net zo onzeker als het najaarsweer?

Geüpdatet op 11-11-2019 11:14:22
Is de Wet DBA net zo onzeker als het najaarsweer?

Je zou denken dat niets zo veranderlijk is als het weer, maar de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) kan er ook wat van. De handhaving van de Wet DBA, die sinds 1 mei 2016 geldt, is tot 1 januari 2020 opgeschort. Eerder werd de handhaving al tot 1 juli 2018 opgeschort, maar nu is handhaving per die datum alleen van ‘ernstige-gevallen-van-kwaadwillenden’ naar ‘kwaadwillenden’ aangescherpt.

Wat betekent dat?
De verruiming van de handhavingsmogelijkheden per 1 juli 2018 maakt een einde aan de bijna onbeperkte mogelijkheden tot risicoloze inhuur van zelfstandigen. Bij evidente schijnzelfstandigheid kan de Belastingdienst per 1 juli 2018 corrigerend optreden.

We kunnen dus rustig stellen dat er nogal wat reuring is rondom de Wet DBA. Dat is best lastig, want van jou wordt in de tussentijd wel verwacht dat je de wetgeving zo goed mogelijk toepast, zodat er geen sprake van schijnzelfstandigheid kan zijn en je niet als kwaadwillende kunt worden betiteld.

Onverwachte wending
En alsof er nog niet genoeg commotie en onduidelijkheid was, deed de kantonrechter een uitspraak die door menig deskundige niet werd verwacht. De kantonrechter vindt namelijk dat fietskoeriers niet in loondienst werkzaam zijn bij hun opdrachtgever, maar dat ze als zzp’ers moeten worden aangemerkt.

In het regeerakkoord van 2017 zijn maatregelen aangekondigd op het terrein van werken als zelfstandige. Hierbij wordt de ‘opdrachtgeversverklaring’ als uitgangspunt gebruikt. Via een web-module kunnen opdrachtgevers een verklaring krijgen, waarvan de mogelijke uitkomst is dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit om helderheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie te verschaffen.

VAR-verklaring nieuwe stijl
De minister is momenteel in gesprek met zzp-organisaties. Het laatste gesprek heeft begin september plaatsgevonden. De zzp-organisaties willen graag een ondernemersverklaring als uitgangspunt: de VAR-verklaring in een nieuwe stijl. Het kabinet houdt echter vast aan de opdrachtgeversverklaring.

Onderdeel van de opdrachtgeversverklaring is de invoering van een minimumtarief voor zelfstandigen. Gedacht wordt aan een tarief van €18,- per uur. Indien een lager tarief wordt overeengekomen, dan kwalificeert de arbeidsrelatie als dienstbetrekking. Daarnaast wordt bij een tarief van meer dan €75,- per uur voor zelfstandigen een opt-outregeling geopperd. Als hiervoor wordt gekozen, dan worden er geen loonheffingen en premies werknemersverzekeringen ingehouden.

Terwijl er wordt gezocht naar de juiste manier om de DBA in 2020 in te voeren en het regeerakkoord op dit terrein uit te werken, zullen er nog de nodige hordes moeten worden genomen. Begrippen als gezag en schijnzelfstandigheid moeten duidelijk worden ingekaderd. Tot die tijd blijft er onzekerheid voor de opdrachtgevers en de zzp’ers, want mogelijk wordt de arbeidsrelatie achteraf toch als dienstbetrekking gezien.

En de zelfstandige fietskoerier? Die zal zich voorlopig zelf op het wisselvallige najaarsweer moeten kleden.

Edwin van der Velde en Frans van den Berg

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?