Innoveren: de Belastingdienst blijft ook in 2017 stimuleren!

Gepubliceerd op 22-9-2016 14:05:30
Innoveren: de Belastingdienst blijft ook in 2017 stimuleren!

Behaalt jouw bedrijf winst met innovatieve ontwikkelingen? Dan kun je ook in 2017 aanzienlijke belastingvoordelen behalen met de Innovatiebox.

Innovatiebox
De winst van innovatieve bedrijven wordt door de Innovatiebox (voor een deel) belast tegen slechts 5%. Dit in plaats van het normale tarief van 25%. Het is dus de moeite waard om te kijken of jouw bedrijf hiervoor in aanmerking komt. Om de Innovatiebox te kunnen toepassen, is de voorwaarde dat jouw bedrijf zelf een ‘immaterieel vast actief’ ontwikkelt. De Innovatiebox richt zich met name op technische innovatie. In de huidige regelgeving geldt als voorwaarde dat voor deze innovatie een octrooi is verleend en/of dit is voortgekomen uit ontwikkelingsactiviteiten waarvoor een S&O verklaring is afgegeven (WBSO subsidie).

Hoe zit dit vanaf 1 januari 2017?
De belangrijkste voorgestelde wijziging is dat een S&O verklaring leidend wordt als toegangsticket voor de Innovatiebox. Dit betekent concreet dat wanneer je ervoor kiest geen S&O verklaring aan te vragen in de ontwikkelingsfase, en slechts een octrooi aanvraagt voor een nieuwe innovatie, de toegang tot de Innovatiebox voor deze innovatie vanaf 1 januari 2017 geblokkeerd is. Aanvullend kunnen grotere bedrijven vanaf 1 januari 2017 de Innovatiebox slechts nog toepassen als er naast S&O verklaringen tevens octrooi is verleend op de innovatie. Het goede nieuws is dat kleinere bedrijven ook ná 1 januari 2017 zonder octrooi, maar dus wel mét S&O verklaring, gebruik kunnen maken van de voordelige Innovatiebox. Je onderneming wordt overigens als kleinere bedrijven aangemerkt als je netto groepsomzet per jaar minder dan 50 miljoen bedraagt en je bruto voordelen uit innovatie per jaar minder dan 7,5 miljoen bedraagt.

Verder worden er aanvullende regels voorgesteld voor het bepalen van de voordelen in de Innovatiebox én worden er vanaf 1 januari 2017 aanvullende administratieverplichtingen geïntroduceerd voor gebruikers van de Innovatiebox.

Benut jij de Innovatiebox al?
Wanneer jouw bedrijf voldoet aan de voorwaarden om de Innovatiebox toe te passen, is het zonde om de fiscale voordelen te laten liggen. Maakt je bedrijf nu al gebruik van de Innovatiebox? Controleer dan of je straks nog voldoet aan de voorwaarden. Moet je wellicht opnieuw afspraken maken met de Belastingdienst? Zorg ervoor dat je de fiscale voordelen ook ná 1 januari 2017 optimaal blijft benutten.

Meer weten over de mogelijkheden om de Innovatiebox te (blijven) benutten? Neem dan contact op met je belastingadviseur.

Hilda Hilarides-Ploegstra

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?