In tien stappen klaar voor de AVG

Geüpdatet op 13-8-2018 14:07:44
In tien stappen klaar voor de AVG

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen, ze moeten aantonen dat zij zich aan de wet houden.

De regels die uit de AVG voortvloeien zijn scherper dan in de Wbp. Daarnaast zijn de boetes veel hoger. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens kan boetes opleggen tot wel twintig miljoen euro. Niet voldoen aan de AVG kan niet alleen een fikse boete opleveren, ook de reputatieschade die voorkomt uit het niet nakomen van de wet kan zeer omvangrijk zijn.

Hoe kun je er dan voor zorgen dat je klaar bent voor de AVG? Door onderstaande stappen te volgen ben je klaar voor de toekomst!

Zo ben je in tien stappen klaar voor de AVG:
Stap 1: Creëer bewustwording bij je medewerkers. Zorg dat ze goed op de hoogte zijn van de nieuwe privacy regels;
Stap 2: Inventariseer wat voor soort persoonsgegevens je verwerkt en leg dit vast in een verwerkingsregister;
Stap 3: Controleer op basis van welke grondslagen uit de wet je gegevens verwerkt;
Stap 4: Wijs een persoon met verstand van privacy aan om toezicht te houden op naleving van de wet (Functionaris Gegevensbescherming);
Stap 5: Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk data verwerkt en leg dit vast in beleid (dataminimalisatie beleid);
Stap 6: Pas je beveiligingsbeleid en beveiligingsniveau aan de nieuwe eisen aan;
Stap 7: Pas je privacy policy aan de nieuwe wetgeving aan;
Stap 8: Stel een procedure Datalekken op in lijn met de nieuwe wetgeving;
Stap 9: Pas je systemen zo aan dat je de rechten van betrokkenen eenvoudig kunt uitvoeren;
Stap 10: Stel verwerkersovereenkomsten op voor alle verwerkers van persoonsgegevens.

Meer informatie?
De privacy specialisten van Bentacera kunnen je helpen met het in kaart brengen van alle gegevensverwerkingen binnen jouw onderneming. Samen kunnen we dan werken naar een situatie waarin jouw bedrijf voldoet aan alle nieuwe privacywetgeving.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256