In het publiek belang

Geüpdatet op 10-8-2016 16:05:23
In het publiek belang

Welke verwachtingen heb jij vandaag overtroffen?

Deze vraag zou een ieder op elk moment moeten kunnen stellen. Als Bentacera stellen wij deze regelmatig aan onze klanten, maar je kunt deze vraag ook aan óns stellen. Want juist deze vraag raakt de kern van ons beroep.

De verwachtingskloof tussen de directie en de belanghebbenden van een onderneming zo klein mogelijk maken. Dat is waar wij als controlerend accountant van Bentacera uiteindelijk voor worden ingeschakeld.

Schandalen

Helaas heeft ons beroep in de afgelopen jaren meerdere malen te maken gehad met schandalen zoals die van Vestia of Van Weijl. Daardoor kon onze beroepsgroep de bestaande verwachtingen niet waarmaken, laat staan overtreffen. Uit toetsingen van onze toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat de kwaliteit van onze dossiers onvoldoende voldeed aan de kwaliteitseisen. Vanuit de politiek en diverse toezichthoudende instanties kwam dan ook de oproep aan onze beroepsgroep om het tij te keren. We moesten maatregelen nemen om de kwaliteit van onze (controle-)werkzaamheden te verbeteren en het vertrouwen van de maatschappij terug te winnen.

Verbeterplan

Deze maatregelen zijn opgenomen in het verbeterplan ‘In het publiek belang’. De verbeteringsmaatregelen hebben als doel zowel normbesef en kwaliteitsbewustzijn van de individuele accountant te vergroten. Daarnaast moeten ze de negatieve prikkels in onze omgeving, waarin wij als accountant werkzaam zijn en opereren, wegnemen.

Het invoeren van de beroepseed – net als bij medici, advocaten en bankiers leggen accountants straks een eed af –, het benadrukken van kwaliteit in onze beroepsopleiding en het verplicht deelnemen aan een verbetertraject indien nodig, zijn bijvoorbeeld maatregelen die bijdragen aan dit doel. Verbeteringsmaatregelen om de negatieve prikkels in de omgeving weg te nemen hebben onder andere betrekking op het aanpassen van ons beoordelings- en beloningsbeleid. Hierbij wordt de accountant voortaan in belangrijke mate beoordeeld op basis van de kwaliteit van zijn controledossiers in plaats van andere (commerciële of financiële) doelstellingen.

Gevolgen

Wat gaat een controleplichtige organisatie merken van de verbeteringsmaatregelen uit het verbeterplan “In het publiek belang”? Ten aanzien van de maatregelen die hierboven als voorbeeld staan beschreven, gaan organisaties er wellicht weinig bewust van merken. Maar er zijn ook maatregelen waar je mee te maken krijgt en in wordt betrokken.

Zo gaan wij vooraf in gesprek over de invulling van onze controlewerkzaamheden en de potentiële (fraude)risico’s die zich bij de organisatie kunnen afspelen. Daarnaast gaan wij zowel vooraf als achteraf in gesprek over de hoogte van de kosten van onze werkzaamheden, waarbij het ook mogelijk kan zijn dat bepaalde bevindingen uit onze controle uiteindelijk kunnen gaan leiden tot extra werkzaamheden en controlekosten. Hierbij zijn wij overigens van mening dat extra werkzaamheden en kosten niet achteraf besproken moet worden, maar op het moment dat het zich gaat afspelen.

Als je een bestaande klant van Bentacera bent, hoop ik dat je zult concluderen dat er niet veel in onze communicatie verandert en dat wij reeds aan bovenstaande werkwijze en verwachtingen voldoen. Voldoen wij hier naar jouw mening niet aan, dan gaan wij het komende jaar onze uiterste inspanning leveren om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren om uiteindelijk jouw verwachtingen te overtreffen. Ben je nog geen klant van Bentacera, maar spreekt onze werkwijze en aanpak je aan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Tjitse Schurer

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256