Wanneer betaalt een artiest belasting?

Geüpdatet op 13-8-2020 12:06:48
Wanneer betaalt een artiest belasting?

Leeuwarden is met Friesland de culturele hoofdstad van 2018. Het culturele jaar brengt artiestengezelschappen uit Nederland en het buitenland naar Leeuwarden. Maar hoe zit het eigenlijk met de (loon)belasting die deze artiesten afdragen. In deze blog leggen we de artiestenregeling aan je uit.

Allereerst is het belangrijk om te weten wanneer iemand volgens de wet wordt aangemerkt als een artiest. In de Wet op de loonbelasting (1964) staat dit opgenomen.

In die wet lezen we het volgende:
Artiesten zijn bands, orkesten, conferenciers, komieken, zangers, solo musici, acrobaten, goochelaars, buiksprekers, mimespelers, poppenspelers en acteurs. Een discjockey is artiest tijdens een optreden op bijvoorbeeld een danceparty, festival of poppodium.

Het team wat met een artiest meereist en ondersteunende werkzaamheden verzorgt bij het optreden, wordt niet als artiest gerekend. Denk aan regisseurs, geluids- opname- en belichtingstechnici, roadies, managers, kleedsters en visagisten. Voor hen is er een andere regeling.

Als opdrachtgever hoef je geen belasting af te dragen als de geboekte artiest in Nederland woont en gebruik maakt van een modelovereenkomst (een zzp-er). Ook wanneer je de volledige beloning betaalt aan iemand die een inhoudingsplichtigenverklaring heeft (denk aan een boekingsbureau), draag je geen belasting af. Dit geldt eveneens voor artiesten of -gezelschappen waarvan minimaal 70% in een land woont die een belastingverdrag met Nederland heeft.

Echter, wanneer de inhoudingsplichtige geen loonheffingen berekent en betaalt kan de organisator van een opreden in Nederland wel aansprakelijk gesteld worden voor de inhouding van loonheffingen van een artiest.
Voor de onkosten geldt dat de artiest de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de kleine vergoedingsregeling. Volgens deze vergoedingsregeling mogen alle kosten onder de €163,- per optreden van de brutobeloning afgetrokken worden. Wanneer de aftrek hoger is dan de bruto vergoeding, hoeft er niets te worden afgedragen. Indien de artiest Nederlands is kan hij ook een kostenvergoedingsbeschikking aanvragen bij de Belastingdienst.

Om te kijken welke regels voor een specifieke artiest of gezelschap gelden, is het belangrijk om de identiteit vast te stellen. Hierbij is het verplicht om van alle Nederlandse artiesten een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Voor een buitenlands gezelschap geldt dat er van minsten de helft van de identiteitsbewijzen van de leden een kopie gemaakt moet zijn.

Zoals je hebt kunnen lezen is de artiestenregeling best omvangrijk. Roept dit vragen bij je op of wil je meer informatie? Onze afdeling Personeel en Salaris staat voor je klaar!

Lisa Hozeman

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?