Hoe zit het met btw bij culturele activiteiten?

Geüpdatet op 13-8-2020 12:07:58
Hoe zit het met btw bij culturele activiteiten?

Leeuwarden-Fryslân 2018 bereikt geleidelijk haar hoogtepunt. Op borden langs de weg word je aangemoedigd je agenda vol te plannen met de mooie evenementen die spoedig zullen plaatsvinden. Deze evenementen, van kleine particuliere initiatieven tot grote spektakels, zullen de eigenschappen en kwaliteiten van onze provincie hopelijk fraai belichten. Bij ons ontstaat - naast een gevoel van gepaste trots - al snel de vraag: hoe zouden ze dat met de btw hebben geregeld?

Om te beginnen: hoe zit het met de afdracht van btw? Sommige evenementen zijn gratis toegankelijk voor het publiek en worden gefinancierd met subsidie. Andere organisaties werken met kaartverkoop. Weer anderen moeten het doen met de verkoop van eten, drinken en merchandise. Tot slot kan een evenement worden georganiseerd door middel van sponsoring. In de praktijk is veelal sprake van combinatie van deze inkomens. Bij elke inkomensstroom moet de vraag worden gesteld of er een verplichting bestaat tot afdracht van btw. Dit is met name het geval bij subsidie en sponsoring. Kort gezegd kan btw-heffing aan de orde komen als de bijdragende partij een voordeel geniet.

Indien een inkomensstroom belast is met btw, is de volgende vraag welk btw-tarief van toepassing is. Bekend is dat er in de culturele sector een 6%-tarief van kracht is. Dit tarief geldt echter onder specifieke omstandigheden. De Belastingdienst zal bij grensgevallen het niet snel eens zijn met toepassing van dit gunstige tarief. Het 6%-tarief is namelijk een uitzondering op de hoofdregel dat alles belast is tegen het 21%-tarief. Een uitzondering moet daardoor strikt worden toegelicht. De organisator van een evenement zal daarom goed moeten beoordelen of de activiteiten passen binnen de voorwaarden die gesteld worden aan het 6%-tarief.

Tot slot is het recht op aftrek van btw een belangrijk onderwerp. De organisator van vrijwel elk evenement krijgt te maken met inkomende facturen waarop btw in rekening wordt gebracht. Deze btw wil een organisator natuurlijk terugvragen, zodat er meer geld beschikbaar is voor de totstandkoming van de activiteiten. Het recht om de btw terug te vragen die op deze facturen staat vermeld, is gekoppeld aan een groot aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat deze kosten in verband staan met een handeling die in de btw-heffing wordt betrokken. Dit levert al snel een probleem bij de organisatie van een evenement waar bezoekers gratis naar toe mogen.

Hierboven hebben wij een aantal aandachtspunten benoemd. Ben jij betrokken bij de organisatie van een evenement en ben je benieuwd of de btw-positie optimaal is ingericht? Schroom dan niet om contact op te nemen. Wij kijken graag met je mee!

mr. Hessel Rintjema en mr. Jan Slagter

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256