Hoe ontwikkelt een HRM-team zichzelf?

Gepubliceerd op 13-4-2018 10:43:46
Hoe ontwikkelt een HRM-team zichzelf?

Het HRM-team van Bentacera timmert nu ruim twee jaar aan de weg en groeit langzaam, maar zeker. In de hectiek van het werk merken we dat het belangrijk is om zo nu en dan stil te staan, zodat we kunnen observeren én werken aan het bedrijf.

Om ervoor te zorgen dat we die tijd ook echt nemen, plannen we twee keer per maand een middag vrij voor het HRM-team. Dat klinkt misschien als veel, maar we merken dat dit niet genoeg is. We willen het team en onszelf graag blijven ontwikkelen en dat is de reden dat we hebben afgesproken om elk half jaar een dag ‘de hei op te gaan’.

Het Rijsterbos was de eerst gekozen ‘hei’ van 2018. Op het programma stonden drie punten, namelijk werken aan het bedrijf, werken aan het team en het bepalen van de individuele ambitie, oftewel werken aan jezelf. Maar we beginnen met een ‘check-in’: hoe gaat het met iedereen? Hoe zitten we erbij? Met deze ‘check-in’ zorgen we ervoor dat iedereen ook mentaal aanwezig kan zijn.

Werken aan het HRM-bedrijf
Voor het werken aan het bedrijf hebben we eerst de ambities, kernwaarden en missie van ons team en Bentacera weer helder neergezet: ‘Samen met ondernemers werken we aan betrokken en gemotiveerd personeel, zodat de focus op de juiste doelen ligt en we de ambities van de mensen in het bedrijf kunnen realiseren. Dit doen we vanuit de kernwaarden vertrouwen, betrokkenheid, vooruitgang en plezier. Met als drijfveer dat we in alles wat we doen, onze klanten willen laten ervaren, dat de mens het belangrijkste kapitaal in (en van) het bedrijf is.

Vanuit deze basis hebben we gewerkt aan productontwikkeling. In 2018 willen we de diensten Werving & Selectie, Jaarcyclus en Training Gesprekstechnieken opzetten en verder ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van de volgende vragen: waartoe moet deze dienstverlening leiden, waarom is dit belangrijk, voor wie is het belangrijk en wat willen we de komende maanden bereiken? Nadat we de antwoorden helder hebben, maken we een concreet actieplan waar de projectteams de komende maanden mee aan de slag kunnen.

Werken aan het HRM-team
Met een volle buik en frisse neus vervolgen we ’s middags. Binnen Bentacera heeft iedere medewerker een Talent Motivation Assessment gedaan (TMA). Vanuit de TMA’s is een teamanalyse gemaakt, wat inzicht geeft in de kwaliteiten en valkuilen van het team gezamenlijk. Met dit inzicht hebben we het talenten-feedback-spel gedaan. Door dit spel worden jouw zes talenten, zoals ze door het team gezien worden, voor jou en de teamleden helder. Daarnaast maakt het de teamband sterker, omdat je op persoonlijk niveau met elkaar aan het werk bent.

Werken aan jezelf
Als laatste inhoudelijke onderwerp hebben we per teamlid de groeiambitie en het eigenbelang in het team besproken. Om goed als team te kunnen functioneren, is het belangrijk om elkaars ambities te weten. Zo kun je elkaar stimuleren en de takenverdeling erop baseren. Doen waar je ambities liggen, zorgt namelijk voor vooruitgang en (werk)plezier!

Naast het kennen van elkaars ambities, is het belangrijk om van elkaar te weten wat het eigenbelang in het team is. We zeggen vaak dat het teambelang vooropgaat, maar het eigenbelang is, op de lange termijn, zichtbaar in het gedrag van mensen. Door ieders eigenbelang te benoemen, zijn er geen dubbele agenda’s en kunnen we zorgen dat het teambelang en de eigen belangen in elkaars verlengde komen te liggen en elkaar zo versterken. Kortom: een alignement.

Na een dag hard werken, sluiten we de dag af met een borrel en een diner. Het is een dag waar we als team op kunnen bouwen. De MKB’ers in Friesland zullen er dit jaar wel meer over horen!

Lukas van Middelaar

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256