Hoe breek je als werkgever het ijs bij verzuim?

Gepubliceerd op 23-10-2017 15:48:28
Hoe breek je als werkgever het ijs bij verzuim?

Vanaf oktober 2015 ondersteun ik de verzuimafdeling van Bentacera als casemanager. Onze dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het ontzorgen van werkgevers bij mogelijke arbeidsongeschiktheid. Een groot deel van onze casussen heeft betrekking op mentale klachten bij medewerkers, waarbij de oorzaak niet altijd duidelijk is en waarover niet makkelijk gepraat wordt. Hoe kun je als werkgever in dat geval toch het ijs breken?

Als je als werkgever belangstelling toont en het gesprek aangaat, kun je vaak al een stukje van het probleem boven water krijgen. Het gesprek lucht op en zorgt ervoor dat je samen kunt werken aan een oplossing voordat de medewerker uitvalt. In veel gevallen is de medewerker niet ziek, maar heeft hij of zij slechts handvaten nodig voor een persoonlijk probleem.

Mocht je er samen niet uitkomen, dan kan een preventief consult bij de bedrijfsarts een goede zet zijn. Het preventief consult biedt werkgevers de mogelijkheid een afspraak in te plannen met de bedrijfsarts, ongeacht of er sprake is van verzuim bij de medewerker. Het preventief consult kan zowel door de medewerker als door de werkgever ingezet worden. Als de werkgever een verzoek doet voor een preventief consult, wordt hij na afloop van het consult op de hoogte gebracht van de bevindingen.

De medewerker kan ook zonder berichtgeving aan de werkgever een verzoek doen tot inplannen van een consult bij de bedrijfsarts. Tijdens dit consult kijken de medewerker en bedrijfsarts samen naar de klachten van de medewerker en bepalen wat een vervolgstap zou kunnen zijn. Als de (dreigende) gezondheidsklachten voortkomen uit werk of consequenties heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden, dan vraagt de bedrijfsarts aan de medewerker of hij deze informatie met de werkgever mag delen.

Ontkom je er niet aan en komt ziekte toch aan bod, dan is het zaak om een actief verzuimbeleid in te zetten. Dit betekent voortdurend in contact blijven met de zieke medewerker en zelf de regie in handen houden. Tijdens het gesprek kun je al veel “ijs” boven water halen door in te spelen op de achterliggende problemen. Beide partijen blijven op de hoogte en kunnen zo eenvoudig de begeleiding en re-integratie inzetten. Door de gesprekken met elkaar blijft de drempel ook laag voor de medewerker om na ziekte terug te keren in de organisatie.

De verzuimbegeleiding tijdens verzuim richt zich op een spoedig maar duurzaam herstel van de zieke medewerker. Als verzuim zich voordoet, moeten zowel medewerker als werkgever weten wat hen te doen staat. In het verzuimhandboek van de organisatie kunnen deze procedures worden vastgelegd. Als er kans is op langdurig verzuim, is het belangrijk om alle partijen snel in actie te krijgen. De casemanager van het verzuimbegeleidingsbureau kan de werkgever ondersteunen, zodat de verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden opgevolgd en hoge verzuimkosten worden voorkomen.
Zijn er mogelijkheden voor arbeid, dan kunnen beide partijen zich richten op het derde punt: de re-integratie van de medewerker.

Wil je meer weten over hoe om te gaan met een zieke medewerker of over onze verzuimorganisatie? Bel gerust eens met ons team Verzuim op het nummer 088-321 0 687!

Miranda Hornstra

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256