Het koffertje staat weer in de kast, en nu?

Geüpdatet op 11-11-2019 11:14:06
Het koffertje staat weer in de kast, en nu?

De koets is weer opgeborgen, de troonzaal is aangeveegd en het koffertje staat weer netjes in de kast. Prinsjesdag is geweest. Na de parlementaire beschouwingen werden we van alle kanten bestookt met de kabinetsplannen. Maar wat is er nu echt belangrijk in die enorme stapel maatregelen? Nu het stof wat is neergedaald filteren wij de onderwerpen eruit die voor ons het meest in het oog springen: de DGA-taks, de “wel-niet-wel-niet-wel-niet” afschaffing van de dividendbelasting, wijzigingen in belastingtarieven en wijzigingen in de btw-sfeer. Dat is natuurlijk niet volledig, maar hopelijk biedt het je een overzicht van de belangrijkste gevolgen.

Ten eerste: de DGA-Taks

Ben jij een directeur-grootaandeelhouder? Dan was je vast niet blij met de “verrassing” van de regering: de DGA-taks. De maatregel om DGA’s met een lening van meer dan € 500.000 bij hun eigen bedrijf eerder te belasten, heeft de afgelopen week veel los gemaakt binnen het MKB.

De maatregel is aangekondigd in de begeleidende brief bij het Belastingplan 2019 en zal 1 januari 2022 ingaan. Hoe het er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar het is slim om je er toch alvast op voor te bereiden.

Na 1 januari 2022 kun je als DGA maximaal € 500.000 lenen van jouw bv zonder met de DGA-taks geconfronteerd te worden. Wordt jouw schuld groter, dan wordt een voorschot genomen op latere belastingheffing door te doen alsof het meerdere al als dividend is uitgekeerd aan de aandeelhouder. Dat wordt dan gezien als inkomen uit aanmerkelijk belang, belast in box 2. Je hebt dus nog drie jaar de tijd om de schuld aan de onderneming af te lossen of om te zetten in een winstuitkering.

Er zijn twee manieren om je schuld af te lossen. Zo kun je ervoor kiezen om de financiering bij jouw eigen onderneming af te lossen. Daarnaast kun je jouw lening ook aflossen door het doen van een winstuitdeling. Dan ben je 25% aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd. Dit percentage gaat in 2020 en 2021 omhoog. Een aflossing van €100.000 door een winstuitdeling kost in 2021 ruim €3.000 meer aan aanmerkelijkbelangheffing dan in 2019. Lukt dit niet, dan kun je ook overwegen om de lening onder te brengen bij een externe financier. Voor eigenwoningschulden bij jouw eigen BV komt een uitzondering.

Tijd om je hier even in te verdiepen dus.

Dividendbelasting

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat er veel weerstand was tegen de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. De weerstand werd uiteindelijk toch te groot toen bleek dat Unilever Londen niet voor Rotterdam zou gaan verruilen. Inmiddels is het plan tot afschaffing van de dividendbelasting in “heroverweging geweest” en afgelopen maandag werd bekend dat afschaffing er voorlopig niet inzit. Nu was de voorgenomen afschaffing voor een goed deel gefinancierd door het bedrijfsleven (vpb tarief, grondslagen etc). Het lijkt daarom redelijk dat het bedrag van 2 miljard dat steeds genoemd wordt op een andere manier naar het bedrijfsleven vloeit. Het kabinet snapt dat ook en stelt voor om de 2 miljard geheel ten goede te laten komen aan het vestigingsklimaat. Lagere belastingtarieven in de vpb, een langere uitfasering van de 30% regel en een wat soepeler opstelling bij de DGA-taks zijn het gevolg.

Een wijziging in belastingtarieven

De belastingtarieven blijven ook dit jaar niet hetzelfde. Sommige wijzigingen zijn beperkt, andere opvallender. We zetten hier de belangrijkste uiteen. Om te beginnen is er de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting. Deze trend is al langer zichtbaar. Er wordt toegewerkt naar een standaardtarief van 21% en een opstaptarief (over de eerste 200.000 euro winst) van 15%. Invoering hiervan gaat gefaseerd over een periode van vier jaar. Daarom zijn de verschillen per jaar beperkt en is er geen enorme winst te behalen door zaken net over de jaargrens heen te tillen of juist voor de jaargrens te doen.

Dan is er de verlaging van het vpb-tarief, dat deels wordt deels gefinancierd uit een verhoging van het inkomstenbelastingtarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor het eerst sinds de invoering van box 2 in 2001 gaat nu het tarief omhoog. In stapjes gaan we van 25% naar 26,9% in 2021.

De zogenoemde gecombineerde belastingdruk (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) blijft door de verhoging van het IB-tarief tegenover de verlaging van het vpb-tarief nagenoeg gelijk en ligt rond de 40%.

Een opvallendere wijziging zien we bij de tarieven in de sfeer van eigen woning en persoonsgebonden aftrekposten in de inkomstenbelasting. Waar nu het (negatieve) saldo inkomsten uit de eigen woningen nu nog tegen maximaal ca. 50% te gelde wordt gemaakt, zakt dit op termijn naar het tarief van de tweede schijf (37%). Datzelfde geldt voor persoonsgebonden aftrekposten (studiekosten, giften, partneralimentatie). Wie € 20.000 euro alimentatie betaalt, gaat er dan uiteindelijk € 3.000 euro netto op achteruit.

Beetje minder BTW

Vragen jouw vrienden naar ‘wat er nu na Prinsjesdag eigenlijk verandert’, dan is dit de makkelijkste maatregel om uit te leggen. We gaan allemaal meer betalen in de supermarkt, als we een nachtje in een hotel slapen of naar de kapper gaan. Dat komt door de verhoging van het verlaagde tarief van 6% naar 9%.

Dan zijn er nog twee andere belangrijke wijzigingen in het btw-stelsel. Ten eerste de zogenaamde “kleineondernemersregeling”. Die wordt grondig aangepast. Zo kunnen ondernemers een vrijstelling van btw krijgen als zij op jaarbasis minder dan € 1.345 verschuldigd zijn. Met ingang van 2020 wordt gekeken naar de omzet in plaats van de af te dragen btw. De grens wordt gesteld op € 20.000 verkoopopbrengst. Straks kunnen ook rechtspersonen als bv’s en stichtingen een beroep doen op deze regeling, wat nu nog niet mogelijk is.

Ten tweede wordt de sportvrijstelling verruimd. Nu zijn alleen verenigingen vrijgesteld van btw, maar vanaf 1 januari 2019 worden alle “niet-winstbeogende instellingen” die sport aanbieden vrijgesteld. Dit geldt dus ook voor stichtingen die eenmalige evenementen organiseren en voor bijvoorbeeld gemeentes. Op het eerste gezicht lijkt een belastingvrijstelling goed nieuws, maar in dit geval is dat meestal niet zo. Deze partijen mogen namelijk niet meer de btw op hun kosten terugvragen. Doorgaans is dit meer dan de 6% btw die ze op dit moment nog afdragen.

Wat denk jij, ga je veel merken van de veranderingen komend jaar? En hoe ga je je daarop voorbereiden? Heb je hulp nodig of wil je hierover eens met ons van gedachten wisselen, bel ons dan op 088 321 08 00 of  neem contact op via onderstaand contactformulier.

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256