Meerdere energieaansluitingen? Teruggave energiebelasting

Geüpdatet op 27-7-2020 15:35:28
Meerdere energieaansluitingen? Teruggave energiebelasting

Gebruikers betalen energiebelasting over de levering van elektriciteit en aardgas. Bij twee of meer aansluitingen op één WOZ-locatie, heb je mogelijk recht op teruggaaf van teveel betaalde energiebelasting, met name over de levering van elektriciteit.

Per aansluiting betaal je energiebelasting. Het begrip ‘aansluiting’ betekent: een aansluiting van een in Nederland gelegen onroerende zaak (volgens de Wet WOZ) op een Nederlands energienet, van waaruit elektriciteit of aardgas aan de verbruiker wordt geleverd. Wettelijk gezien gelden de schijven van de energiebelasting slechts éénmaal voor alle aansluitingen op één WOZ-locatie. De Gemeente en de Belastingdienst sluiten aan bij de Wet WOZ voor de bepaling of een complex kan worden gezien als één onroerende zaak. De gebouwen waarin de aansluitingen zich bevinden dienen op één WOZ-beschikking te staan.

Een korte checklist
1. Je hebt meerdere gebouwen in eigendom met elk een eigen energieaansluitingen (of één gebouw met meerdere aansluitingen).
2. De gebouwen liggen in elkaars nabijheid en vormen een eenheid op de WOZ-beschikking of behoren dat te zijn.
3. De gebouwen hebben dezelfde gebruiker. De gebruiker kan een andere (rechts)persoon zijn dan de eigenaar.

Is er sprake van één WOZ-beschikking?
In de praktijk kunnen in één complex van bedrijfsgebouwen twee (of meer) elektra-aansluitingen aanwezig zijn. Wij zien dit regelmatig bij met name bedrijven in de recreatiesector, in de agrarische sector, dan wel bij (grote) productiebedrijven en machinefabrieken. Als beide onroerende zaak-objecten op dezelfde WOZ-beschikking staan, dan geldt het complex als één onroerende zaak. In dat geval geldt voor dit object slechts eenmaal de staffel van de energiebelasting en behoort ook eenmaal een belastingvermindering/heffingskorting te worden toegepast.

Energiebelasting terugvragen

Bij een verbruik van meer dan 10.000 kWh elektriciteit (of 170.000 m3 gas) per jaar is dan al gauw een mooie teruggaaf van energiebelasting te realiseren en mogelijk kun je energiebelasting met terugwerkende kracht tot vijf jaar terugvragen. Graag beoordelen wij of in jouw situatie mogelijkheden bestaan voor een teruggaaf of besparing van energiebelasting. Indien dit het geval is, kunnen wij de teruggaafprocedure voor je verzorgen.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via 088-3210830 óf door middel van onderstaand contactformulier.

Alle Brouwer

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256