Grote impact op getroffen sectoren

Gepubliceerd op 23-10-2020 11:50:32

Om te verspreiding van het coronavirus te verminderen, zijn er op vanaf 14 oktober nieuwe maatregelen ingegaan. De impact hiervan is voor getroffen sectoren, zoals de horeca, hoog, want dit betekent dat in elk geval voor 4 weken dat de deuren (weer) gesloten zijn. De vaste lasten, waaronder huur en personeelskosten lopen in deze periode door. Ondernemers staan dan ook voor moeilijke keuzes.

De overheid biedt met het huidige steun- en herstelpakket steun waar nodig. Bedrijven kunnen gebruikmaken van diverse financiële regelingen in het steun- en herstelpakket.

Regelingen en prognoses
Wij kunnen ons voorstellen dat je, mede vanwege de diversiteit aan regelingen, door de bomen het bos niet meer ziet. Denk bv. aan het aanvragen van NOW 3.0, tijdige indiening van NOW 1.0, TVL, maar ook aan het bijwerken van de financiële administratie, het inschatten van voorlopige belastingaanslagen, het maken van liquiditeitsprognoses of het schetsen van toekomstscenario’s.

Inzet personeel
Ook kunnen we je bijvoorbeeld helpen bij vragen rondom het inzetten van je personeel.

Bentacera heeft diverse specialisten, die je graag bijstaan.

Contact
Telefoon: 088 – 3210610
Email: coronahelpdesk@bentacera.nl

Onderstaand meer voorbeelden waarmee we je kunnen helpen.

Voorbeelden advies en ondersteuning

 • Aanvragen en ondersteunen bij NOW 3.0 (vanaf medio november) en TVL 2.0 (voor 30 oktober).
 • Tijdige indienen afrekening NOW 1.0.
 • Voorlopige berekeningen voor TVL 3.0 (4e kwartaal 2020 tot en met 2e kwartaal 2021).
 • Het zoveel mogelijk breed houden van de liquiditeit, dus belastingbetalingen (omzetbelasting, loonbelasting) uitstellen
 • Voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting zo realistisch (vaak lager) mogelijk inschatten
 • In overleg met crediteuren en verhuurder over openstaande facturen en verplichtingen.
 • In overleg met crediteuren en verhuurder over openstaande facturen en verplichtingen;
  Geheel bijwerken financiële administratie tot en met 3e kwartaal, ook iedere maand tijdig blijven bijwerken en financiële rapportages opstellen.
 • Opstellen liquiditeitsbegroting tot en met 2021 of soms tot en met april 2022 (in verband met opstart seizoen) om te kijken of er voldoende liquiditeiten zijn en een zo realistisch mogelijke inschatting van de omzet, kosten en tegemoetkomingen (dit kan ieder 2 of 4 weken weer worden aangepast). Hierdoor heb je het financiële stuur stevig in handen!
 • Bij een tekort (op korte of lange termijn) denken we met je mee over eventuele oplossingen.
  Zo kun je snel in overleg met de bankier/financier en kan er gekeken worden of er extra financieringsmogelijkheden zijn.
 • Bekijken of er alternatieve omzet te behalen valt (bij horeca bv. uit catering of afhaalmenu’s).

Voorbeelden inzet personeel

 • Kunnen contracten voor bepaalde tijd worden verlengd?
 • Is ontslag onvermijdelijk?
 • Hoeveel uren moet ik mijn oproepkrachten doorbetalen?
 • Monitoring loonsom.
 • Overleg met personeel inzake compensatie uren.
 • Wat zijn mogelijkheden voor (om) scholing en opleiding van personeel?
 • (Achterstallig) onderhoud wordt met personeel opgepakt.
 • Samen met personeel nieuwe menukaart ontwikkelen.
 • Personeel detacheren naar branches waar het druk is.
 • Diensten bij de zorg aan bieden

Bentacera kan je hierbij ondersteunen. Heb je vragen, neem dan contact op met je contactpersoon.

Wij maken tijd

 • De zaken goed op een rij hebben
 • Grip op processen krijgen
 • Betere balans tussen leven en werken
 • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?