Een zieke medewerker op, na of tijdens vakantie

Geüpdatet op 11-11-2019 11:17:43
Een zieke medewerker op, na of tijdens vakantie

De zomer is in aantocht en de vakantietijd breekt weer aan. Ga je naar het buitenland of kies je voor een van de prachtige Waddeneilanden? Waar je ook naartoe gaat; vakantie draagt bij aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van jou en je medewerkers. Het is dus belangrijk om je medewerkers te stimuleren om hun vakantiedagen op te nemen, zodat ze kunnen herstellen van de dagelijkse werkstress. Maar wat zijn de regels als een zieke medewerker op vakantie wil gaan en hoe handel je als een medewerker zich tijdens zijn of haar vakantie ziekmeldt?

Arbeidsongeschikte medewerkers hebben recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke medewerkers. Die wettelijke vakantiedagen moeten in het eerste half jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar worden opgenomen, tenzij de medewerker door bijvoorbeeld ziekte niet in staat is geweest deze dagen op te nemen. Je kunt dan onderling afspreken om deze periode te verlengen.

Ziektedagen mogen alleen als vakantiedagen worden afgeschreven als het om bovenwettelijke dagen gaat en als dit schriftelijk overeengekomen is. Als werkgever kun je de geplande vakantie niet zomaar weigeren, tenzij daar gegronde redenen voor zijn. Als je twijfelt of de vakantie wel bijdraagt aan de re-integratie, dan kun je de bedrijfsarts inschakelen.

Natuurlijk kan het ook voorkomen dat een medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie. Het is wettelijk geregeld dat de medewerker dan niet langer vakantieverlof heeft, maar ziekteverlof. De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gaat dan voor en daarom gelden deze dagen dan niet langer als vakantiedagen. De medewerker zal zich wel aan de opgestelde controlevoorschriften moeten houden. Het is dus belangrijk om de regels die hierbij komen kijken vast te leggen in een verzuimprotocol. Op die manier kun je onduidelijkheden voorkomen.

In het verzuimprotocol kun je opnemen dat:
- de medewerker zich binnen 24 uur moet melden bij werkgever;
- de medewerker bereikbaar moet zijn en een verblijfplaats door moet geven;
- de medewerker zich ter plaatse onder behandeling van een arts moet stellen en bewijzen hiervan moet bewaren;
- de medewerker zich bij thuiskomst bij jou meldt, zodat bepaald kan worden wat de vervolgstappen zijn, bijvoorbeeld een oproep bij de bedrijfsarts;
- wanneer de vakantie voorbij is, maar de medewerker niet terug kan reizen, daarvan een bewijs in de vorm van een medische verklaring doorgestuurd moet worden.

Kortom: het is dus erg belangrijk om duidelijke voorschriften in een verzuimprotocol op te nemen en je personeel hiervan op de hoogte te stellen. Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met onze verzuimafdeling. Wij helpen je graag op weg!

Voor nu wens ik jou én je medewerkers een hele fijne en vooral gezonde vakantie toe!

Emma Kort-Rienks

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256