DGA, wat ga jij doen met jouw pensioen?

Geüpdatet op 20-9-2016 20:10:10
DGA, wat ga jij doen met jouw pensioen?

20 september 2016: Feest! Jazeker, buiten het feit dat ik vandaag mijn verjaardag vier, is het vandaag Prinsjesdag en daar heb jij als DGA ongetwijfeld ook naar uitgekeken. Immers, vandaag heeft Staatssecretaris Wiebes het langverwachte wetsvoorstel ingediend waarmee hij pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 wil afschaffen.

Maar wat is er ook alweer mis met pensioen in eigen beheer? De grootste bottleneck is het enorme waarderingsverschil tussen de commerciële waarde en de fiscale waarde, veroorzaakt door de zeer lage rentestand, waardoor DGA’s worden beperkt in het uitkeren van dividend. Het waarderingsverschil speelt ook een prominente rol in echtscheidingskwesties waarbij het pensioen in eigen beheer verdeeld moet worden. Wiebes, zo heb ik begrepen, is ervaringsdeskundige en wil af van pensioen eigen beheer. Jij ook?

Het wetsvoorstel van Wiebes
In mijn blog van 5 juli 2016 beschreef ik de plannen van Wiebes. Deze plannen zijn vrijwel ongewijzigd opgenomen in het vandaag ingediende wetsvoorstel. De pensioenvoorziening wordt zonder belastingheffing teruggebracht (afgestempeld) naar de fiscale waarde. Uitgangspunt hierbij is de stand van de voorziening op 31 december 2015. Vervolgens heeft de DGA de mogelijkheid tot afkopen of omzetten.

Afkopen wil zeggen in één keer het pensioen laten uitbetalen. Afhankelijk van het jaar van afkoop, 2017, 2018 of 2019, kan worden afgekocht met een belastingkorting van 34,5%, 25% en 19,5%. Toevoegingen in het jaar 2016 delen niet in de korting.

Omzetten betekent dat je het in een oudedagsspaarpot stopt, die vanaf pensioendatum in twintig jaar tot uitkering komt. Voor een omgezette verplichting kun je in de jaren tot en met 2019 alsnog besluiten deze af te kopen. Afhankelijk van het jaar van afkoop geldt dan de bij dat jaar horende korting. Grondslag voor de korting is altijd de fiscale waarde op 31 december 2015.

Overige aspecten van het wetsvoorstel:
- De afkoopmogelijkheid geldt ook voor pensioenen die nu al tot uitkering komen. De grondslag voor de afkoop is de fiscale waarde op het moment van afstempelen (en niet 31 december 2015).
- Voorwaarde voor het afkopen en omzetten van je pensioenverplichting is een informatieplicht richting de Belastingdienst.
- Een bij een levensverzekering lopende pensioenpolis kan na 1 januari 2017 niet meer teruggehaald worden naar de eigen B.V.

DGA, welke keuze maak je?
Terug naar de titel van dit schrijven: DGA, wat ga jij doen met jouw pensioen? Oftewel, ga je afkopen of omzetten. Zoals je zult begrijpen is hier geen eenduidig antwoord op te geven; voor iedere DGA geldt zijn eigen specifieke situatie. Mijn advies is om op korte termijn met je (belasting)adviseur in gesprek te gaan om de situatie te bespreken en een weloverwogen keuze te maken. Nog een advies: ga ook op korte termijn met je partner in gesprek want hierin is Wiebes heel duidelijk; geen wijziging in je pensioenregeling zonder de (schriftelijke) instemming van je partner. Dus zul je met je partner een uiterst serieus gesprek moeten aanknopen. Het moet immers ook voor je partner zonneklaar zijn wat de gevolgen zijn van zijn of haar instemming.

Heb je het geld niet om bij de afkoopvariant de belasting te voldoen of kom je er niet uit met je partner zodat je niet kan omzetten naar de spaarvariant, dan blijft de pensioenregeling in zijn huidige vorm bestaan, waarbij opbouw van pensioen vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk is. Voor de jaarrekening blijft het verschil bestaan tussen de commerciële waarde en de fiscale waarde met alle gevolgen van dien.

De volgende stap, minstens zo belangrijk
Dagelijks spreek ik DGA´s over hun “pensioen”. De Dikke van Dale omschrijft pensioen als “een periodieke uitkering aan werknemers die stoppen met werken omdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt”. Hier is geen woord van gelogen. Als je stopt met werken, stopt ook de uitbetaling van het salaris. Pensioen als inkomensvervanger komt hiervoor in de plaats.

In mijn gesprekken met DGA’s omschrijf ik pensioen veel breder. Op het moment dat het salaris wegvalt vanwege pensionering zullen de bakker, de slager, de verzekeringen, de vakanties en ga zo maar door, nog steeds betaald moeten worden. Kan dat alleen met een uitkering zoals omschreven door De Dikke van Dale? Nee hoor, er zijn meer mogelijkheden, als je maar op tijd begint.

Neem tijdig je beslissingen en ga gerust met pensioen!

Mark de Jager

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?