De Ondernemersreis #8: Gegevens kwijt na een computercrash

Geüpdatet op 27-7-2020 15:03:16
De Ondernemersreis #8: Gegevens kwijt na een computercrash

Waar loopt een (startende) ondernemer allemaal tegenaan? Volg elke twee weken de fictieve ondernemers Jean en Peter op hun boeiende pad van het ondernemerschap en lees welk advies wij ze zouden meegeven. Deze week: Jean en Peter hebben net alles op de rit als het volgende probleem zich aandient. Een computercrash!

Jean en Peter hebben hun onderneming inmiddels lekker op gang gebracht. Ze doen de gehele administratie volledig digitaal en ook de gegevens van alle klanten staan op hun computer. Maar dan gebeurt het onvermijdelijke: een computercrash! Jean en Peter zijn bang dat ze alles kwijt zijn: de administratie, belangrijke mails en alle klantgegevens. Ze zitten met hun handen in het haar. Wat is er nog te achterhalen en (nog belangrijker) hoe kunnen ze in de toekomst een computercrash voorkomen en hun gegevens veiligstellen?

Het advies van Rutger Jan Waringa (Bentacera):
“Na een computercrash is het de vraag hoeveel gegevensverlies er daadwerkelijk is. Gelukkig zijn er bij dit soort situaties voldoende datarecovery-bedrijven die de ondernemers verder kunnen helpen. Na een diagnose kan zo’n bedrijf vaststellen hoeveel procent van de gegevens nog achterhaald of hersteld kan worden. Indien het de moeite waard is gaan ze aan de slag met het herstelproces. Men kan tegenwoordig met geavanceerde apparatuur gelukkig veel data redden. De oorzaak van dataverlies kan variëren van een softwarematige beschadiging tot een fysieke beschadiging aan een mediadrager. In het geval van Jean en Peter is dit een gecrashte interne harde schijf. Een datarecovery-bedrijf kan een redding zijn voor het herstellen van gegevens maar ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen! Dus: hoe is het verlies van data te voorkomen?

Veel ondernemingen beschikken niet over voldoende kennis om hun IT-omgeving goed in te richten, terwijl dat wel essentieel is voor het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de onderneming. Er worden tegenwoordig hoge eisen gesteld aan een IT-omgeving: de bedrijfsgegevens moeten 24/7 benaderbaar zijn, er moet locatie-onafhankelijk gewerkt kunnen worden en de gegevens moeten veilig opgeslagen zijn. Een belangrijk punt van aandacht is dat je als bedrijf moet voldoen aan de wet- en regelgeving op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan de regels met betrekking tot waar data opgeslagen dient te worden.

Het afnemen van een werkomgeving in de cloud voldoet aan de hierboven bedoelde eisen en zou dan ook een interessante optie kunnen zijn voor Jean en Peter. Nu zijn er verschillende soorten cloudvarianten. Zonder hier te diep op in te gaan, kan er pas een goede keuze gemaakt worden als alle eisen van de onderneming helder in beeld zijn gebracht.

Bij de beoordeling van de huidige IT-omgeving van Diggin` Sound kom ik tot het volgende advies. Voor een vast bedrag per gebruiker per maand kunnen Jean en Peter een online werkplek afnemen, die uiteraard voldoet aan wet- en regelgeving, maar ook via internet op afstand veilig te benaderen is. Ze hoeven zich in de toekomst dan geen zorgen meer te maken over dataverlies, aangezien de back-ups automatisch worden gemaakt.”


Wil je meer informatie over het veilig opslaan van je gegevens? Neem gerust eens contact op met Bentacera. Wij nemen de tijd om je te helpen ondernemen!

OR 7
Ondernemersreis9

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256