De Ondernemersreis #5: Een eerlijke verdeling van de winst

Geüpdatet op 27-7-2020 14:59:45
De Ondernemersreis #5: Een eerlijke verdeling van de winst

Waar loopt een (startende) ondernemer allemaal tegenaan? Volg elke twee weken de fictieve ondernemers Jean en Peter op hun boeiende pad van het ondernemerschap en lees welk advies wij ze zouden meegeven. Deze week: Hoe zorg je voor een eerlijke verdeling van de winst?

Jean en Peter hebben een aantal succesvolle opdrachten afgerond. Vanuit hun partners krijgen ze de vraag hoe het eigenlijk zit met de verdeling van de winst. Peter werkt namelijk vijf dagen in de week en Jean ‘maar’ drie, aangezien hij nog een aantal activiteiten naast de onderneming verricht. Daarnaast heeft Peter ook nog eens meer ervaring. Hij vind dat hij daar best voor beloond mag worden. Jean is het hier wel mee eens.

Hoe kunnen de heren de winst eerlijk verdelen? En waar moeten ze op letten?

Het advies van Dirk Hiemstra:
“Jean en Peter zijn hun samenwerking op basis van gelijkwaardigheid aangegaan. Het uitgangspunt voor de winstverdeling zal daarom zijn dat beiden een even groot stuk van de taart krijgen. In het geval één van de firmanten echter meer arbeid in de onderneming verricht, is het reëel dat hij hiervoor beloond wordt. Dat kan door in de winstverdeling een arbeidsbeloning op te nemen. Als Jean en Peter bijvoorbeeld overeenkomen dat de twee dagen extra arbeid van Peter op jaarbasis € 10.000 waard zijn, dan komt van de winst van (bijvoorbeeld) € 100.000 de eerste € 10.000 toe aan Peter. De overige € 90.000 wordt fifty-fifty verdeeld, zodat Peter uiteindelijk recht heeft op € 55.000 en Jean op € 45.000.

Naast de verdeling van de winst, moeten Jean en Peter ook afspraken maken over de opnames (voorschotten) van de winst. Omdat een firmant geen salaris krijgt, is het gebruikelijk dat hij voor de wekelijkse boodschappen een bepaald bedrag opneemt uit de onderneming. Wat hebben Jean en Peter nodig voor hun huishouden? En kan de onderneming dan nog wel aan haar lopende verplichtingen voldoen? Deze vragen moeten Jean en Peter zich stellen als zij afspraken maken over het bedrag dat zij periodiek uit de onderneming mogen opnemen. En in het verlengde daarvan: wat moet er gebeuren als er meer opgenomen wordt dan verdiend of andersom? Mogen de firmanten de niet uitgekeerde winst dan alsnog opnemen of is het beter dat deze (deels) gereserveerd wordt om investeringen te doen?

Voor (aanstaande) firmanten is het verstandig om dergelijke vragen vooraf te bespreken. Net zo belangrijk als het antwoord op deze vragen, is het schriftelijk vastleggen hiervan. Veel conflicten ontstaan doordat de ene partij zich afspraken na verloop van tijd anders herinnert dan de andere. Een goed firmacontract is daarom noodzaak.

Mijn advies aan Jean en Peter: denk na over wat je wilt, bespreek dit met elkaar en leg je afspraken vast in een firmacontract. Neem geen genoegen met de eerste beste modelovereenkomst, maar zoek een adviseur die met je meedenkt en je ontzorgt.

Ondernemersreis4
Ondernemersreis 6

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?