De Ondernemersreis #2: Waar loopt een ondernemer tegenaan?

Geüpdatet op 27-7-2020 14:56:19
De Ondernemersreis #2: Waar loopt een ondernemer tegenaan?

Waar loopt een (startende) ondernemer allemaal tegenaan? Volg elke twee weken de fictieve ondernemers Jean en Peter op hun boeiende pad van het ondernemerschap en lees welk advies wij ze zouden meegeven. Deze week:

Jean heeft in de eerste week van het zelfstandig ondernemerschap nog geen opdracht binnen kunnen halen. Hij benadert een aantal bevriende relaties om te kijken of hij op die manier wellicht een klus kan scoren. Dit blijkt nog niet mee te vallen. Door de sterke concurrentie zijn de meeste opdrachten reeds verdeeld over de diverse bedrijven die op de markt opereren. Hij houdt moed en probeert een opdracht te krijgen.

Peter gaat het niet veel beter af. Ook hij heeft nog geen werk binnen kunnen halen. Hij neemt contact op met zijn voormalig werkgever om te vragen of hier nog wat klussen liggen. Dit is gelukkig het geval en hij kan meteen aan de slag!

Peter is lekker bezig met de opdrachten tot volle tevredenheid van beide partijen. De voormalig werkgever vraagt Peter echter om een VAR-verklaring. Peter durft als zelfstandig ondernemer niet te vragen wat een VAR-verklaring precies is. Hij vindt wel informatie op internet, waaruit blijkt dat deze verklaring niet meer bestaat. Er zou een andere verklaring voor in de plaats komen, maar echt duidelijk wordt het allemaal niet voor Peter. Hij vraagt zich af waar een VAR-verklaring eigenlijk voor is en wat de eventuele risico`s zijn als hij niet over zo`n verklaring beschikt.

Het advies van Edwin van der Velde, personeels- en salarisadviseur bij Bentacera:
Een VAR-verklaring is bedoeld als zekerheid voor de opdrachtgever, zodat hij zeker weet dat er geen inhoudingen en afdrachten van sociale premies en loonheffingen moeten plaatsvinden. Een VAR-verklaring zal Peter niet meer kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. Deze regeling is sinds 1 mei 2016 afgeschaft. Hiervoor in plaats is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) gekomen. Door te werken met goedgekeurde modelovereenkomsten ontstaat (enige) zekerheid dat de arbeidsrelatie niet leidt tot een dienstbetrekking en daarmee de inhouding en afdracht van loonbelasting.

Deze werkwijze kan echter van korte duur zijn, aangezien in het regeerakkoord is overeengekomen dat de DBA wordt afgeschaft. Als de DBA wordt afgeschaft dan komt er een systeem dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (tussen de € 15,- en € 18,- per uur) in combinatie met een langere duur (langer dan drie maanden) van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Voor een opdrachtnemer die werkzaamheden tegen een hoog tarief (meer dan € 75 per uur) verricht, niet-reguliere werkzaamheden verricht of maximaal een jaar werkzaam is voor de opdrachtgever, wordt een ‘opting-out’ geïntroduceerd. De beide partijen komen dan overeen dat er geen loonheffing wordt ingehouden.

Ligt het tarief tussen hoog en laag in, dan kan met behulp van een opdrachtgeversverklaring vooraf duidelijkheid en zekerheid worden verkregen en blijft (naheffing van) loonbelasting en premie voor werknemersverzekeringen achterwege. De opdrachtgeversverklaring kan worden verkregen wanneer de opdrachtgever via een webmodule diverse vragen beantwoordt.


Heb jij ook vragen over dit onderwerp of over andere zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt? Neem gerust eens contact op met Bentacera. Wij nemen de tijd om je te helpen ondernemen!

Vervolg je ondernemersreis
Ondernemersreis3

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256