De Ondernemersreis #3: Hoe maak je afspraken bij een vof?

Geüpdatet op 27-7-2020 14:56:02
De Ondernemersreis #3: Hoe maak je afspraken bij een vof?

Waar loopt een (startende) ondernemer allemaal tegenaan? Volg elke twee weken de fictieve ondernemers Jean en Peter op hun boeiende pad van het ondernemerschap en lees welk advies wij ze zouden meegeven. Deze week: Jean en Peter starten een permanente samenwerking, maar hebben al snel een meningsverschil over een dure aankoop.

Jean vindt het lastig om opdrachten binnen te halen. Peter daarentegen krijgt de nodige opdrachten van zijn voormalig werkgever. Hij vraagt Jean om een aantal opdrachten samen met hem te doen. Dit bevalt zo goed dat ze besluiten om voortaan altijd samen te gaan werken. Onder de pakkende naam Diggin` Sound starten ze een samenwerkingsverband, waarna ze opdrachten gezamenlijk oppakken en factureren.

Jean schaft na verloop van tijd een dure digitale mengtafel aan. Deze had hij altijd al op zijn verlanglijstje staan, maar het benodigde geld ontbrak. Nu hij samenwerkt met Peter moet dat wel lukken. Peter weet echter niets van de dure aanschaf van Jean. Hij is dan ook verbaasd als de leverancier van de mengtafel bij hém aanklopt om de rekening van € 22.500 te betalen. De leverancier wijst Peter erop dat hij toch echt als vennoot deel uitmaakt van de vennootschap onder firma Diggin` Sound en hoofdelijk aansprakelijk is voor de schuld. Peter pareert dit door te stellen dat Diggin` Sound helemaal niet als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De leverancier stelt dat dit niet uitmaakt, aangezien Jean en Peter feitelijk een vof vormen, nu ze onder de gemeenschappelijke naam Diggin` Sound naar buiten treden.

Wie heeft er gelijk? Kan de leverancier de rekening bij Peter incasseren? En zien Peter en Jean nog meer over het hoofd wat betreft hun samenwerking?

Het advies van onze senior belastingadviseur bij Bentacera:
“Mooi om te zien dat Jean en Peter enthousiast aan de slag gaan en elkaar zo goed aanvullen in hun samenwerking. De mannen zijn echte ondernemers: ze gaan voortvarend van start. Misschien wel iets té voortvarend… Door dit akkefietje is het Jean en Peter nu wel duidelijk dat het belangrijk is om goede afspraken te maken over de samenwerking in de vof. Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden, welke arbeidsbeloning staat daar tegenover, hoe gaan ze om met investeringen en de financiering daarvan, tot welk bedrag mogen Jean en Peter zelfstandig contracten aangaan, hoe verdelen ze de winst, wat als een van hen ziek wordt en onverhoopt de samenwerking wil of moet beëindigen? Allemaal zaken die Jean en Peter samen kunnen vastleggen in een VOF-contract.

Jean en Peter hadden daarnaast vof Diggin` Sound bij aanvang van hun samenwerking moeten inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Dit is verplicht. Zonder inschrijving is de vof voor leveranciers, klanten, banken of de Belastingdienst niet te vinden. Had de leverancier in dit geval het Handelsregister geraadpleegd, dan had hij kunnen vaststellen dat Jean niet bevoegd was om namens vof Diggin` Sound de mengtafel aan te schaffen. Dit betekent dat de leverancier van de mengtafel Peter niet hoofdelijk aansprakelijk kan stellen voor de schuld. Immers, nu Jean onbevoegd was om het contract te sluiten, en dit ook kenbaar was voor de leverancier, is Jean zelf aansprakelijk voor de schuld aan de leverancier.

Dus Jean en Peter: gauw op weg naar de Kamer van Koophandel om vof Diggin` Sound in te schrijven! En ter voorkoming van verrassingen in de toekomst, adviseer ik jullie om in het Handelsregister ook op te nemen tot welke bedragen jullie als firmant bevoegd zijn om te handelen namens de vof. Treedt Jean dan opnieuw buiten zijn bevoegdheden, dan komen de gevolgen ook voor zijn rekening.


Heb jij ook vragen over dit onderwerp of over andere zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt? Neem gerust eens contact op met Bentacera. Wij nemen de tijd om je te helpen ondernemen!

Ondernemersreis2
Ondernemersreis4

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256