De dilemma’s die de transitievergoeding met zich meebrengt

Geüpdatet op 24-2-2020 14:39:04
De dilemma’s die de transitievergoeding met zich meebrengt

In 2020 is het zover, dan staan er twee grote veranderingen te gebeuren op het gebied van de transitievergoeding. Maar wat houden deze veranderingen in? En wat betekenen ze voor jou en je medewerkers?

Wet compensatie transitievergoeding zieke werknemers

Op dit moment heeft een medewerker die minstens twee jaar bij jou in dienst is geweest recht op een transitievergoeding. Eén van de voorwaarden hiervan, is dat het initiatief om het contract te beëindigen bij jou ligt.

Ook een medewerker die langdurig ziek is, heeft recht op een transitievergoeding. Onder langdurig wordt langer dan twee jaar verstaan. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardig, omdat zij gedurende de eerste twee ziektejaren van de medewerker al veel kosten maken. Sinds de invoering van de transitievergoeding in 2015 zijn er dan ook veel zogeheten ‘slapende dienstverbanden’ ontstaan.

Wat is een slapend dienstverband dan?

Een slapend dienstverband betekent dat je de medewerker, die langer dan twee jaar ziek is, niet ontslaat, maar in dienst houdt zonder dat de medewerker werkt en zonder dat jij salaris betaalt. Het contract is dus eigenlijk een ‘lege huls’: omdat je het contract niet beëindigt, hoef je geen transitievergoeding te betalen.

De veranderingen per 2020

Om de kosten voor werkgevers te verminderen, treedt op 1 april 2020 een wet over de compensatie van de transitievergoeding voor zieke werknemers in werking. Deze nieuwe wet houdt in dat alle transitievergoedingen, die vanaf 1 juli 2015 aan langdurig zieke werknemers zijn verstrekt, (onder voorwaarden) worden gecompenseerd door het UWV.

Zolang je aan de voorwaarden voldoet die het UWV aan de vergoeding stelt, kun je als werkgever beter overgaan tot beëindiging van het (slapende) dienstverband en tot de transitievergoeding aan de zieke medewerker. Het kan in veel situaties verstandig zijn om het slapende dienstverband met je medewerker wakker te maken.

Vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding

Een andere grote verandering die op 1 januari 2020 hoogstwaarschijnlijk in werking treedt, is dat medewerkers niet pas na twee jaar, maar meteen vanaf het moment van indiensttreding recht krijgen op een transitievergoeding. Loopt een tijdelijke arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020 af en krijgt de medewerker geen verlenging, dan moet je een transitievergoeding betalen.

Het is daarom belangrijk dat je voor alle arbeidsovereenkomsten die je voorafgaand aan 1 januari 2020 met je medewerkers sluit, deze mogelijke wetswijziging in het achterhoofd houdt. Laat je de nieuwe arbeidsovereenkomst eindigen in 2019? Of toch in 2020?

Bovenstaand wetsvoorstel is begin november ingediend bij de Tweede Kamer. Of de wijziging ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd, is dus nog maar de vraag. Wel is de ministerraad al met het wetsvoorstel akkoord gegaan. Als de wet in zijn geheel wordt aangenomen, verandert ook de ketenbepaling uit het arbeidsrecht van maximaal twee tijdelijke contracten naar maximaal drie tijdelijke contracten binnen drie jaar tijd.

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210800 óf door middel van onderstaand contactformulier.

Lisa Hozeman

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256