De BTW gaat omhoog: drie checks

Geüpdatet op 11-11-2019 11:14:00
De BTW gaat omhoog: drie checks

Vanaf 1 januari gaat het verlaagde btw-tarief omhoog. Sinds de invoering van het huidige btw-stelsel vijftig jaar geleden hebben er altijd twee tarieven bestaan. Het eerste is het zogenaamde algemene tarief dat van toepassing is op vrijwel alle leveringen en diensten. Het tweede wordt het verlaagde tarief genoemd en is slechts geldig bij een aantal specifiek in de wet genoemde prestaties. Het gaat dan met name om prestaties op het gebied van basisbehoeften (voedsel, sport, cultuur, recreatie, personenvervoer). Deze laatste wordt met ingang van 1 januari 2019 met 3% verhoogd, en gaat dan van 6% naar 9%. Valt jouw onderneming vanaf de jaarwisseling onder het 9%-tarief? Doe dan deze drie checks, dan ben jij erop voorbereid.

1. Check jouw prijzen

Wil je onderaan de streep hetzelfde overhouden? Neem dan een prijsverhoging van 2,83% (109/106) in overweging. Natuurlijk speelt hierbij het oeroude principe van “vraag en aanbod” wel een belangrijke rol. Houd dus rekening met de invloed van de prijsverhoging op de vraag naar het product in jouw specifieke bedrijfssector. Overigens heb je een wettelijk recht contractuele afspraken te doorbreken om een prijsverhoging door te voeren.

2. Check of je vooruit kunt incasseren

De Belastingdienst staat toe dat je over betalingen die in 2018 plaatsvinden, maar die betrekking hebben op gebeurtenissen in 2019, nog steeds 6% afdraagt. Dit zorgt niet alleen voor minder administratie, maar kan je ook belasting besparen. Overweeg daarom of je bepaalde prestaties vooruit kunt incasseren.

3. Check jouw administratie

Een tariefsverhoging heeft ook gevolgen voor de inrichting van jouw boekhouding. Indien je voor jouw prestaties facturen uitreikt, vergeet dan je sjabloon niet aan te passen. Zorg ook dat je boekhoudpakket op 1 januari juist staat afgesteld. Waarschijnlijk zullen veel leveranciers van boekhoudpakketten daar vooraf op inspelen, maar misschien moet je ook een handmatige aanpassing doen. Check dan ook met jouw accountant of alles op orde is voor de overgang.

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210800 óf door middel van onderstaand contactformulier.

Hessel Rintjema en Jan Slagter

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256