BV: Ja of Nee?

Geüpdatet op 7-11-2016 10:13:26
BV: Ja of Nee?

Veel ondernemers komen vroeg of laat voor de vraag te staan of zij hun onderneming willen gaan uitoefenen of voortzetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ook wel bekend als ‘bv’. De vraag “bv: ja of nee?” kan niet zomaar worden beantwoord. Dit hangt onder andere af van de risico’s, hoogte van de winst en de plannen voor de toekomst. We lopen de voor- en nadelen kort met je door.

Waarom ondernemen vanuit een bv?
Met de afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000,- op 1 oktober 2012 is het grootste obstakel om te gaan ondernemen vanuit een bv verdwenen. Eén van de belangrijkste redenen om vanuit een bv te ondernemen is de beperking van aansprakelijkheid. Een bv is als rechtspersoon zelfstandig drager van rechten en plichten en is daarom zelf aansprakelijk voor al haar schulden. De aandeelhouders lopen slechts financieel risico tot het gestorte kapitaal.

Ook fiscaal kan ondernemen vanuit een bv interessant zijn, met name bij winsten vanaf ongeveer € 150.000,- per jaar. Het voordeel van het lagere belastingtarief (vennootschapsbelasting) is dan groter dan het nadeel dat je ondervindt doordat de ondernemersfaciliteiten uit de inkomstenbelasting (zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling) niet meer van toepassing zijn.

Ondernemen vanuit een bv heeft tevens het voordeel dat door middel van de overdracht van de aandelen op relatief eenvoudige wijze een bedrijfsoverdracht kan worden gerealiseerd. De overdracht van alle afzonderlijke activa en passiva is dan niet nodig.

Ondernemen vanuit een bv komt ook de overzichtelijkheid ten goede. Immers, de zakelijke- en privéaangelegenheden lopen niet door elkaar, zoals bij een éénmanszaak vaak het geval is. Tevens houdt een bv niet op te bestaan indien een aandeelhouder overlijdt en mag een ondernemer die vanuit een bv onderneemt, zich met recht ‘directeur’ noemen!

Waarom géén bv?
Om een bv op te richten dient er een akte door de notaris te worden opgesteld met de daarbij behorende kosten. Naast deze kosten van oprichting, brengt de jaarlijkse verplichting van het opstellen en deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van koophandel extra kosten met zich mee. Ook zijn de financiële gegevens in beginsel voor iedereen inzichtelijk.

Daarnaast speelt de fiscaliteit een rol. Indien de winsten onder het eerder genoemde omslagpunt van circa € 150.000 blijven, is het fiscaal vaak aantrekkelijker om te ondernemen vanuit een éénmanszaak. Een ander aandachtspunt is de “gebruikelijkloonregeling”: een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die arbeid verricht voor zijn bv, dient ten minste een salaris van
€ 44.000,- te genieten.

Tot slot
De vraag om vanuit een bv te gaan ondernemen komt vroeg of laat aan de orde. De beantwoording hiervan hangt af van alle relevante feiten en omstandigheden. Met andere woorden: maatwerk! Neem voor de vraag “bv: ja of nee?” daarom contact op met je belastingadviseur.

Jan Slagter

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256