Btw en zonnepanelen: het belooft een hete zomer te worden!

Geüpdatet op 11-11-2019 11:02:31
Btw en zonnepanelen: het belooft een hete zomer te worden!

Het is inmiddels bekend dat particulieren die zonnepanelen hebben geïnstalleerd en de opgewekte elektriciteit (mede) tegen een vergoeding leveren aan een energiebedrijf, worden aangemerkt als btw-ondernemer. Hierdoor kan de btw die is betaald bij de aanschaf van de zonnepanelen worden teruggevraagd. Er dient nog wel een forfaitair bedrag aan verschuldigde omzetbelasting te worden afgedragen, maar per saldo levert het toch een aardig voordeel op. En door toepassing van de kleine ondernemersregeling vervalt de jaarlijkse forfaitaire afdracht, waardoor er in de latere jaren helemaal geen btw meer is verschuldigd.

Als klap op de vuurpijl wordt het ‘zonnepaneel-btw-feest’ door recente uitspraken (van lagere rechters) alleen maar groter. In deze rechtszaken is geoordeeld dat het gebruik van de woning wijzigt door de bevestiging van de zonnepanelen. Het dak krijgt immers (mede) een zakelijke functie. Dit betekent dat een deel van de btw op de bouwkosten van de woning ook in aftrek kan worden gebracht. Voor het bepalen van het aftrekrecht gaan Hof Arnhem-Leeuwarden en Rechtbank Gelderland overigens uit van een andere formule dan Rechtbank Zeeland-West Brabant.

Formule Hof Arnhem-Leeuwarden en Rechtbank Gelderland:
[Oppervlakte zonnepanelen / oppervlakte woning + oppervlakte zonnepanelen] x btw bouwkosten

Formule Rechtbank Zeeland-West Brabant:
[Oppervlakte zonnepanelen / oppervlakte woning + oppervlakte dak] x btw bouwkosten

Waarschijnlijk heeft het verschil in benadering te maken met het feit dat het in de zaak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant om geïntegreerde zonnepanelen gaat, en om deze reden het totale oppervlakte van het dak in de noemer van de breuk wordt meegenomen.
Tegen de uitspraak van het Hof is cassatie ingesteld. Het is afwachten hoe de Hoge Raad tegen de zaak aankijkt.

Ben jij van plan om een nieuwe woning te bouwen en hierbij zonnepanelen op het dak te plaatsen? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs (via 088-3210800 of door middel van onderstaand contactformulier) en vraag naar de mogelijkheden!

Hessel Rintjema & Jan Slagter

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?