Bij overlijden niet één, maar twee blauwe enveloppen?

Geüpdatet op 11-11-2019 11:03:32
Bij overlijden niet één, maar twee blauwe enveloppen?

Na een overlijden wordt meestal wel de blauwe envelop voor de erfbelasting verwacht, maar komt die voor de inkomstenbelasting als een verrassing. In deze blog gaan wij daarom in op het vererven van aandelenpakketten van meer dan 5% (hierna: AB-pakket), wanneer er geen sprake meer is van een actieve onderneming. We belichten de mogelijke gevolgen voor de inkomstenbelasting (box 2-heffing) en laten hierbij de erfbelasting buiten beschouwing.

We nemen een korte situatieschets als uitgangspunt:
Henk en Toos zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Henk is enig aandeelhouder van Henk BV, waarin geen actieve onderneming meer wordt gedreven, maar alleen beleggingsvermogen zit zoals banktegoeden en onroerend goed. Henk overlijdt.
Cijfermatig: de waarde van de aandelen in Henk B.V. bedraagt € 1.000.000 en de verkrijgingsprijs van de aandelen is € 0.


Het huwelijksgoederenregime drukt een grote stempel op de beantwoording van de vraag welk deel van het AB-pakket vererft (de aandelen in Henk B.V.). Henk en Toos kunnen op een aantal manieren zijn gehuwd, bijvoorbeeld met geheel gescheiden vermogens of in (beperkte) gemeenschap van goederen.

1. Huwelijkse voorwaarden met gescheiden vermogens
Indien de AB-aandelen niet in de huwelijksgoederengemeenschap zitten, valt het hele door Henk gehouden AB-pakket in de nalatenschap. Dit betekent dat er een (fictieve) vervreemding is voor de inkomstenbelasting. De vervreemdingswinst, waarover Henk 25%* inkomstenbelasting betaalt, bedraagt € 1.000.000. Te betalen inkomstenbelasting: 250.000. Indien de bezittingen van de BV bijvoorbeeld voornamelijk bestaan uit onroerend goed, dan ontbreken wellicht de liquiditeiten voor het betalen van de IB-schuld.

* 2019 - dit tarief gaat de komende jaren omhoog

2. (Beperkte) gemeenschap van goederen
Wanneer het AB-pakket in de (beperkte) gemeenschap valt, wordt bij overlijden van Henk slechts de helft van het AB-pakket gezien als ‘vervreemd’. Er wordt dan een vervreemdingswinst geconstateerd van € 500.000. Dat betekent dat er over de andere helft van deze € 500.000 nog geen inkomstenbelasting is verschuldigd. Bij het overlijden van Henk is de te betalen inkomstenbelasting € 125.000.

Al met al kan dus worden gestuurd – met bijvoorbeeld een wijziging van het huwelijksgoederenregime vlak voor overlijden – of het gehele AB-aandelenpakket ineens vererft, óf dat dit wordt gespreid over twee overlijdens (in dit geval van Henk én Toos).

Uiteraard is het daarnaast ook slim om je testament te laten checken om te kijken of een besparing op de erfbelasting mogelijk is.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze Estate Planners via 088-3210800 of via onderstaand contactformulier.

Froukje Grasman en Alle Brouwer

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256