Betaal minder belasting: verbreek je fiscale eenheid

Geüpdatet op 21-11-2016 11:14:08
Betaal minder belasting: verbreek je fiscale eenheid

Is het zo simpel als de kop van dit stuk doet vermoeden? Dat hangt er vanaf. Maar laten we simpel beginnen.

Vennootschappen worden voor winsten tot € 200.000 belast tegen een tarief van 20%, terwijl het meerdere wordt belast tegen een tarief van 25%. Dit “opstaptarief” kan een reden zijn om de eerder gevormde fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen vennootschappen weer te verbreken.

Voorbeeld
Laten we eens kijken dit voorbeeld van de eenvoudige situatie van een moedervennootschap en een dochtervennootschap met beide een fiscaal resultaat van € 200.000. Wanneer deze vennootschappen een fiscale eenheid vormen, worden moeder en dochter gezien als één belastingplichtige met een belastbaar resultaat van € 400.000. De totaal verschuldigde belasting bedraagt dan € 90.000.

Door de fiscale eenheid te verbreken, worden ‘moeder en dochter’ niet meer gezien als één belastingplichtige. Dit betekent dat zowel ‘moeder’ als dochter € 40.000 belasting betalen over de winst, in plaats van de gezamenlijke € 90.000. Een jaarlijkse belastingbesparing van € 10.000.

Verbreken ook voor jou voordelig?
Begin met het in kaart brengen van de fiscale winstverwachting per vennootschap voor de komende jaren. Dan kun je beoordelen of er in de toekomst een tariefsvoordeel mogelijk is door het verbreken van de fiscale eenheid.

Houdt er rekening mee dat op Prinsjesdag 2016 is aangekondigd dat de winst waarvoor het opstaptarief van 20% geldt, de komende jaren stapsgewijs wordt verhoogd naar € 350.000 (in 2021). In het voorbeeld van zojuist, is de belastingbesparing in 2021 dan nog slechts € 2.500 per jaar.

De fiscale eenheid kun je op eigen verzoek verbreken. Dit verzoek werkt echter niet terug in de tijd. Als je de verbreking tegelijk met de start van een nieuwe boekjaar wilt laten lopen - zodat de verbreking geen extra administratieve lasten met zich meebrengt - moet je dit het verzoek dan ook vóór die datum indienen bij de Belastingdienst.

Denk goed na
Fiscale kansen lonken, maar denk goed na voordat je overgaat tot de verbreking van je fiscale eenheid. Ga na met welke reden de fiscale eenheid ooit gevormd is. Was dit bijvoorbeeld om belastingvrij een pand aan je dochtervennootschap over te dragen? Dan is het verstandig om na te gaan of er sindsdien voldoende tijd verstreken is. Bij voortijdige verbreking van de fiscale eenheid moet je namelijk alsnog belasting betalen over die eerdere overdracht.

Of misschien heb je plannen om te herstructureren, waarbij de mogelijkheid die de bestaande fiscale eenheid biedt om dit belastingvrij te doen goed van pas komt.

Maak je gebruik van de fiscaal voordelige innovatiebox? Vergeet dan niet om te kijken of je de innovatiebox nog kunt toepassen na het verbreken van de fiscale eenheid.

Hilda Hilarides-Ploegstra

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?