Bestuurders, denken jullie aan de deponeringstermijnen?

Gepubliceerd op 13-10-2017 14:34:55
Bestuurders, denken jullie aan de deponeringstermijnen?

Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening van kracht geworden. Door deze wet wordt de in juni 2013 aangenomen Europese jaarrekeningrichtlijn gerealiseerd. Naast de wijziging van de groottecriteria en de nieuwe categorie micro-onderneming heeft de wet ook effect op de publicatietermijnen. Wat dat precies inhoudt, leggen we hieronder uit.

De wet is van toepassing op boekjaren die op of na 1 januari 2016 beginnen. Zo is de uiterste opmaak termijn voor jaarrekeningen van maximaal elf naar maximaal tien maanden teruggebracht, waardoor de publicatietermijn ook van maximaal dertien naar maximaal twaalf maanden beperkt is.

De specifieke termijnen voor deponeren zijn hierbij afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de Besloten Vennootschappen (BV’s) gelden de volgende regels:
- Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
- De aandeelhouders kunnen, als er bijzondere omstandigheden zijn, het bestuur maximaal vijf maanden uitstel verlenen. De ‘bijzondere omstandigheden' stellen niet veel voor. Instemming met een verlenging van de termijn door de algemene vergadering, omdat de jaarrekening nog niet gereed is, is voldoende. De Hoge Raad heeft ook bepaald dat het niet van belang is of het besluit tot termijnverlenging op formeel juiste wijze (vooraf) is genomen. Het besluit mag dus ook achteraf worden genomen.
- De aandeelhouders hebben vervolgens twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
- Nadat de jaarrekening is vastgesteld door de algemene vergadering dient de jaarrekening binnen acht dagen (online) gepubliceerd te worden.

Bij een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar 2016 is de maximale deponeringstermijn 8 januari 2018 (5+5+2 maanden + 8 dagen na vaststelling). Indien de jaarrekening op een eerder moment wordt vastgesteld, moet de rechtspersoon (haar bestuur) de jaarrekening binnen acht dagen na vaststelling deponeren. Dit was voorheen niet zo.

In de situatie waarbij alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, leidt de ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling hiervan. Voor een BV betekent dit dat binnen tien maanden en acht dagen gedeponeerd dient te worden. Bij een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar 2016 is 8 november 2017 dan de uiterste datum. Dit kun je voorkomen door in de statuten nadrukkelijk te vermelden dat ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders niet betekent dat de jaarrekening daarmee ook is vastgesteld. In dat geval heb je als aandeelhouder twee maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen en is de uiterlijke deponeringstermijn van 8 januari 2018 weer van toepassing.

De deponeringsplicht van een BV geldt tot de datum van opheffing. Het op tijd deponeren is van belang om sancties - voor niet naleving van de wettelijke deponerings-vereisten (economisch delict) - te voorkomen. Daarnaast voorkom je op die manier als bestuurder ook dat je bij een eventueel faillissement persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt voor het tekort in het faillissement. Zorg er dus voor dat je op tijd deponeert!

Jacob Boersma

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?