Ben jij een MKB-onderneming in de groei (naar controle)?

Geüpdatet op 15-12-2016 19:24:19
Ben jij een MKB-onderneming in de groei (naar controle)?

Het gaat inmiddels weer wat beter met de Nederlandse economie. Wellicht dat het resultaat onderaan de streep nog tegenvalt, maar merk je het al wel. Misschien doordat je orderportefeuille toeneemt, je behoefte hebt aan nieuw personeel of op het punt staat om grote investeringen te plegen, zodat je kunt inspelen op de marktontwikkelingen.

Indien bovenstaande ontwikkelingen voor jou aan de orde zijn en je de grens nadert van onderstaande kengetallen, dan kan het zijn dat je vanaf boekjaar 2016 (of 2017) op grond van wettelijke criteria controleplichtig wordt. Dit kan voor jou spelen bij:
- Een minimale omzet van € 12 miljoen;
- Een minimaal balanstotaal van € 6 miljoen;
- Of een minimaal aantal werknemers van 50 (FTE).

Voldoe je voor twee achtereenvolgende jaren aan twee van de drie bovengenoemde criteria dan ben je vanaf het tweede jaar verplicht om een accountant jouw jaarrekening te controleren. Het controleren van de jaarrekening omvat veel meer dan je wellicht nu gewend bent van een accountant, vooral als nu sprake is van een samenstelopdracht.

Wij besteden niet alleen aandacht aan de cijfers van de jaarrekening, maar willen ook graag weten hoe deze cijfers betrouwbaar tot stand zijn gekomen. Dit doen wij door met jou en je medewerkers in gesprek te gaan over de bij jullie aanwezige processen en procedures. Vooral als jij je processen goed in de grip hebt, oftewel je bent gebentaceerd, dan kan dit betekenen dat wij wellicht op de beheersingsmaatregelen in jouw processen kunnen steunen.

Daarnaast neemt IT een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en neemt de afhankelijkheid steeds meer toe. Hierdoor komt het steeds meer voor dat beheersingsmaatregelen door geautomatiseerde applicaties zijn ingeregeld of worden afgedwongen. Hierbij valt te denken aan het automatisch aansluiten van een factuur met een achterliggende (digitale) pak- en bestelbon, de zogenaamde three-way-match.

De werking van deze handmatige en geautomatiseerde maatregelen kunnen wij in beperkte mate maar achteraf vaststellen, dus tijdige inzet is hier gewenst. Beschikt jouw onderneming daarnaast over een aanzienlijke voorraadpositie, dan betekent dit dat wij omstreeks jaareinde bij de voorraadopname aanwezig moeten zijn, zodat wij kunnen vaststellen dat deze voorraden ook daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn.

Als wij pas achteraf worden ingeschakeld, dan kunnen wij met onze eigen werkzaamheden een deel van bestaande “problemen” wellicht nog repareren, maar dit kan onvoldoende zijn om alsnog te kunnen komen tot een goedkeurend oordeel. Een oordeelonthouding is dan waarschijnlijk maximaal haalbaar. Is dit dan problematisch?

Dat hoeft niet het geval te zijn -vooral als je het goed kan uitleggen aan de gebruikers van jouw jaarrekening- maar misschien levert de aanwezigheid van een goedkeurende controleverklaring jou wel voordelen op, bijvoorbeeld doordat kredietbeoordelaars en financiers dit positief kunnen beoordelen bij een eventuele aanvraag of beoordeling.

Het is nu eind december en hierdoor heb je waarschijnlijk een redelijk goed beeld van wat je verwachte resultaat zal zijn en weet je ook of jouw onderneming zich dermate ontwikkelt dat je vanaf 2016 (of straks in 2017) naar een controleplichtige onderneming gaat. Neem dan contact met op met een accountant. We helpen je graag vooruit.

Tjitse Schurer

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256