2% of 6% overdrachtsbelasting?

Geüpdatet op 28-11-2019 16:53:45
2% of 6% overdrachtsbelasting?

Wist je dat er over de aanschaf van onroerend goed omzet- en/of overdrachtsbelasting kan worden berekend? Indien de overdrachtsbelasting van toepassing is, bedraagt de verschuldigde belasting in principe 6%. Voor woningen en alles wat daarbij hoort - denk aan een tuin, schuur, garage of boomgaard - geldt echter een verlaagd tarief van 2%. Met deze verlaging wilde de overheid de stagnerende woningmarkt een extra impuls geven. Het verlaagde tarief zou in eerste instantie een tijdelijke maatregel zijn, maar geldt inmiddels voor onbepaalde tijd.

Probleem is: wat is een ‘woning’? De wetgever heeft nergens omschreven wat voor de overdrachtsbelasting onder woning moet worden verstaan. Alleen dat het dient te gaan om een bouwwerk dat ‘naar zijn aard bestemd is voor bewoning’. Maar wat nou als een kantoor dat verbouwd is tot villa wordt overgedragen? Welk tarief is dan van toepassing? Is dat een kantoor of (nog) een woning? En welk tarief geldt bij de overdracht van een hospice waar mensen in wonen?

Deze vragen hebben in 2017 geleid tot een aantal gerechtelijke procedures. De Hoge Raad besliste in deze procedures het volgende:
● Er moet zoveel mogelijk worden gekeken naar de kenmerken van het bouwwerk door aansluiting te zoeken bij het doel waarvoor het oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd;
● Een oorspronkelijk als woning gebouwd bouwwerk blijft een woning, ook als het nadien anders is aangewend;
● Een met het oog op een andere aanwending verbouwde woning blijft een woning als het bouwwerk met een beperkte verbouwing wederom als woning kan dienen;
● Een verbouwde woning verliest de status van woning wanneer een meer dan beperkte verbouwing nodig is om wederom als woning te kunnen fungeren;
● Een bouwwerk kan de status van woning krijgen wanneer het bouwwerk door een latere verbouwing een ‘aardverandering’ heeft ondergaan.

Een hospice is naar zijn ‘aard’ bestemd om te dienen als verzorgingsinstelling, ook al wonen er mensen. Een verzorgingsinstelling is daarom naar zijn aard geen woning, waardoor het 6%-tarief van toepassing was De kantoorvilla kon met beperkte aanpassing weer dienen als woning, waardoor het 2%-tarief gold.

Ben jij van plan een pand te kopen? Laat je (of jouw notaris) dan goed informeren over het van toepassing zijnde tarief in de overdrachtsbelasting. Met de gemiddelde prijzen van onroerend goed maakt een tarief van 2% of 6% al snel een behoorlijk verschil!

Heb je nog vragen of loop je ergens tegenaan? Neem dan gerust contact met ons op via 088-3210800 óf door middel van onderstaand contactformulier. Wij helpen je graag verder.

Hessel Rintjema & Jan Slagter

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256