Wie werken er bij Bentacera?

Gaby Egging

Gaby Egging

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Albert Jellema

Albert Jellema

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Feja Attema-Nauta

Feja Attema-Nauta

Leeuwarden

Bestuursmanager

Pieter Gietema

Pieter Gietema

Leeuwarden

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Marian van Vliet

Marian van Vliet

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Sylvia Swart-de Haan

Sylvia Swart-de Haan

Leeuwarden

Controller

Harmina Goslinga

Harmina Goslinga

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Laurens Schenk

Laurens Schenk

Leeuwarden

Assistent Accountant Samenstelpraktijk

Evelien Hoogenberg

Evelien Hoogenberg

Drachten

Interim Controller

Johan Bloemhof

Johan Bloemhof

Bolsward

Vennoot
vestiging Bolsward

Marleen Bajema

Marleen Bajema

Drachten

Assistent Salarisadministrateur

Gerard Wolting

Gerard Wolting

Leeuwarden

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Sanne Nijdam

Sanne Nijdam

Drachten

Salarisadministrateur

Erik Otter

Erik Otter

Bolsward

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Pieter Blaauw

Pieter Blaauw

Leeuwarden

Vennoot
vestiging Leeuwarden

Johannes Osinga

Johannes Osinga

Heerenveen

Vennoot

Marieke Scheffer

Marieke Scheffer

Register Casemanager Verzuim (Rccm)

Sanne Rikst Reijenga

Sanne Rikst Reijenga

Drachten

Junior Personeelsadviseur

Peter Paul Koenders

Peter Paul Koenders

Heerenveen

Vennoot
vestiging Heerenveen

Ferdi Gijsen

Ferdi Gijsen

Drachten

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Edwin van der Velde

Edwin van der Velde

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Ruud Koehof

Ruud Koehof

Bedrijfskundig Adviseur

Gert-Jan van den Berg

Gert-Jan van den Berg

Data consultant

Rik Beintema

Rik Beintema

Dokkum

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Bernhard Kraan

Bernhard Kraan

Sneek

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Piet Zijlstra

Piet Zijlstra

Dokkum

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Lisa Hozeman

Lisa Hozeman

Drachten

Jurist

Wybren Roersma

Wybren Roersma

Leeuwarden

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Martijn Steenhuis

Martijn Steenhuis

Drachten

Belastingadviseur Medewerker

Erik van den Berg

Erik van den Berg

Leeuwarden

Senior Belastingadviseur
vestiging Leeuwarden

Emma Kort - Rienks

Emma Kort - Rienks

Drachten

Register Casemanager Verzuim (Rccm)

Sikko Hulzenga

Sikko Hulzenga

Bolsward

Pensioenadviseur Medewerker

Jacob de Vries

Jacob de Vries

Sneek

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Willem Miedema

Willem Miedema

Drachten

Vennoot
vestiging Drachten

Auke Beeksma

Auke Beeksma

Data consultant

Johan Renes

Johan Renes

Drachten

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jouke Bonsma

Jouke Bonsma

Drachten

Vennoot
vestigingen Bolsward en Sneek

Foppe Duipmans

Foppe Duipmans

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Frans Brouwer

Frans Brouwer

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Gooitzen Boonstra

Gooitzen Boonstra

Leeuwarden

Algemeen Directeur

Marijke Zuidema

Marijke Zuidema

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Yme van der Meer

Yme van der Meer

Drachten

Junior Personeelsadviseur

Marieke van der Veer

Marieke van der Veer

Drachten

Senior - Belastingadviseur
vestiging Drachten

Sandra de Glee

Sandra de Glee

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Esther Bekhof

Esther Bekhof

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Tjitse Schurer

Tjitse Schurer

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Daniëlle Melein

Daniëlle Melein

Jurist

Ronald de Jong

Ronald de Jong

Drachten

Vennoot
Controlepraktijk

Cobi Osinga

Cobi Osinga

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Adelie Sinkgraven

Adelie Sinkgraven

Leeuwarden Dokkum

Marketing en Communicatieadviseur

Folkert Veenstra

Folkert Veenstra

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Geert de Jong

Geert de Jong

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Jelmer Gietema

Jelmer Gietema

Drachten

Zelfstandig Assistent Accountant Samenstelpraktijk

Frans van den Berg

Frans van den Berg

Drachten

Vennoot

Hans Heres

Hans Heres

Heerenveen

Senior Adviseur

Remco Brus

Remco Brus

Senior Controleleider

Ylva Bruinsma

Ylva Bruinsma

Casemanager Verzuim en Scheidingsbemiddelaar

Sjoerd Anjema

Sjoerd Anjema

Dokkum

Vennoot
vestigingen Dokkum en Leeuwarden

Jan Spoelstra

Jan Spoelstra

Drachten

Bedrijfskundig Adviseur

Johannes Visser

Johannes Visser

Drachten

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Mark Stortelers

Mark Stortelers

Leeuwarden

Senior Applicatiebeheerder

Inge van Deemter

Inge van Deemter

Leeuwarden

Personeelsadviseur

Mark de Jager

Mark de Jager

Dokkum

Senior Belastingadviseur
Vestiging Dokkum

Tineke van Binsbergen

Tineke van Binsbergen

Pensioenadviseur

Jelmer Bosma

Jelmer Bosma

Drachten

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jurgen Makelaar

Jurgen Makelaar

Leeuwarden

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Ronnie Boersma

Ronnie Boersma

Leeuwarden

Hoofd Aangiftepraktijk

Jacob Boonstra

Jacob Boonstra

Sneek

Vennoot
vestiging Sneek

Yme Bouma

Yme Bouma

Heerenveen

Adviseur De Valck Dealmakers

Froukje Grasman

Froukje Grasman

Bolsward

Senior Belastingadviseur
vestiging Bolsward

Dirk Hiemstra

Dirk Hiemstra

Leeuwarden

Senior Belastingadviseur
vestiging Heerenveen

Tessa Noordhoff

Tessa Noordhoff

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Kees Steenstra

Kees Steenstra

Leeuwarden

Applicatiebeheerder

Minke van der Zee

Minke van der Zee

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Miranda Hornstra

Miranda Hornstra

Drachten

Register Casemanager Verzuim (Rccm)

Jacob Vis

Jacob Vis

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Jan Slagter

Jan Slagter

senior belastingadviseur

Mariska Kuipers

Mariska Kuipers

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jan ten Cate

Jan ten Cate

Heerenveen

Medewerker De Valck Dealmakers

Lukas van Middelaar

Lukas van Middelaar

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Marga Schiphof - Kluitenberg

Marga Schiphof - Kluitenberg

Pensioenadviseur

Hessel Rintjema

Hessel Rintjema

Belastingadviseur

Laurens Braaksma

Laurens Braaksma

Heerenveen

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Willem Spoelstra

Willem Spoelstra

Sneek

Vennoot

Rutger Jan Waringa

Rutger Jan Waringa

Leeuwarden

Senior ICT Adviseur

Jelle R. Bakker

Jelle R. Bakker

Drachten

Vennoot

Alfred Stel

Alfred Stel

Heerenveen

medewerker De Valck Dealmakers

Jacolien van der Lei

Jacolien van der Lei

Senior - Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Sander Kersloot

Sander Kersloot

Leeuwarden

Senior Personeelsadviseur

Richard Nijholt

Richard Nijholt

Drachten

Vennoot

Jan Jellema

Jan Jellema

Bolsward

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256