Wie werken er bij Bentacera?

Alfred Stel

Alfred Stel

Heerenveen

medewerker De Valck Dealmakers

Bernhard Kraan

Bernhard Kraan

Sneek

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Sander Kersloot

Sander Kersloot

Leeuwarden

Senior Personeelsadviseur

Gooitzen Boonstra

Gooitzen Boonstra

Leeuwarden

Algemeen Directeur

Pieter Gietema

Pieter Gietema

Leeuwarden

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Albert Jellema

Albert Jellema

Drachten

Senior Controleleider

Marian van Vliet

Marian van Vliet

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Johan Bloemhof

Johan Bloemhof

Bolsward

Vennoot
vestiging Bolsward

Laurens Braaksma

Laurens Braaksma

Heerenveen

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Onijdes Wijma

Onijdes Wijma

Drachten

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Erik van den Berg

Erik van den Berg

Leeuwarden

Senior Belastingadviseur
vestiging Leeuwarden

Ylva Bruinsma

Ylva Bruinsma

Scheidingsbemiddelaar

Folkert Veenstra

Folkert Veenstra

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Marieke Scheffer

Marieke Scheffer

Casemanager Regie op Verzuim (CROV)

Fogelien de Vries

Fogelien de Vries

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Frans Brouwer

Frans Brouwer

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Mark de Jager

Mark de Jager

Dokkum

Senior Belastingadviseur
Vestiging Dokkum

Sandra de Glee

Sandra de Glee

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Jurgen Makelaar

Jurgen Makelaar

Leeuwarden

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Foppe Duipmans

Foppe Duipmans

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Miranda Hornstra

Miranda Hornstra

Drachten

Register Casemanager Verzuim (RCCM)

Johan Renes

Johan Renes

Drachten

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jan Slagter

Jan Slagter

belastingadviseur

Emma Kort - Rienks

Emma Kort - Rienks

Drachten

Casemanager Regie op Verzuim (CROV)

Gaby Egging

Gaby Egging

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Gerard Wolting

Gerard Wolting

Leeuwarden

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Willem Boersma

Willem Boersma

Drachten

Salarisadministrateur

Marijke Zuidema

Marijke Zuidema

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Evelien Hoogenberg

Evelien Hoogenberg

Drachten

Interim Controller

Jacob Boonstra

Jacob Boonstra

Sneek

Vennoot
vestiging Sneek

Laurens Schenk

Laurens Schenk

Leeuwarden

Assistent Accountant Samenstelpraktijk

Martijn Steenhuis

Martijn Steenhuis

Drachten

Belastingadviseur Medewerker

Froukje Grasman

Froukje Grasman

Bolsward

Senior Belastingadviseur
vestiging Bolsward

Sanne Nijdam

Sanne Nijdam

Drachten

Salarisadministrateur

Rutger Jan Waringa

Rutger Jan Waringa

Leeuwarden

Senior ICT Adviseur

Jelle R. Bakker

Jelle R. Bakker

Drachten

Vennoot

Ronnie Boersma

Ronnie Boersma

Leeuwarden

Hoofd Aangiftepraktijk

Hessel Rintjema

Hessel Rintjema

Belastingadviseur

Marieke van der Veer

Marieke van der Veer

Drachten

Senior - Belastingadviseur
vestiging Drachten

Klaas Ytsma

Klaas Ytsma

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Tessa Noordhoff

Tessa Noordhoff

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Ferdi Gijsen

Ferdi Gijsen

Drachten

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Bert Dijkstra

Bert Dijkstra

Drachten

Data-analist

Erik Otter

Erik Otter

Bolsward

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Johannes Osinga

Johannes Osinga

Heerenveen

Vennoot

Willem Miedema

Willem Miedema

Drachten

Vennoot
vestiging Drachten

Johannes Visser

Johannes Visser

Drachten

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jelmer Gietema

Jelmer Gietema

Drachten

Zelfstandig Assistent Accountant Samenstelpraktijk

Jan Jellema

Jan Jellema

Bolsward

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Tjitse Schurer

Tjitse Schurer

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Ronald de Jong

Ronald de Jong

Drachten

Vennoot
Controlepraktijk

Jan ten Cate

Jan ten Cate

Heerenveen

Medewerker De Valck Dealmakers

Jan Spoelstra

Jan Spoelstra

Drachten

Bedrijfskundig Adviseur

Richard Nijholt

Richard Nijholt

Drachten

Vennoot

Yme van der Meer

Yme van der Meer

Drachten

Junior Personeelsadviseur

Minke van der Zee

Minke van der Zee

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Mark Stortelers

Mark Stortelers

Leeuwarden

Senior Applicatiebeheerder

Alle Brouwer

Alle Brouwer

Drachten

Belastingadviseur

Piet Zijlstra

Piet Zijlstra

Dokkum

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Lisa Hozeman

Lisa Hozeman

Drachten

Jurist

Sikko Hulzenga

Sikko Hulzenga

Bolsward

Pensioenadviseur Medewerker

Adelie Sinkgraven

Adelie Sinkgraven

Leeuwarden Dokkum

Marketing en Communicatieadviseur

Sylvia Swart-de Haan

Sylvia Swart-de Haan

Leeuwarden

Controller

Edwin van der Velde

Edwin van der Velde

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Geert de Jong

Geert de Jong

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Inge van Deemter

Inge van Deemter

Leeuwarden

Personeelsadviseur

Peter Paul Koenders

Peter Paul Koenders

Heerenveen

Vennoot
vestiging Heerenveen

Lukas van Middelaar

Lukas van Middelaar

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Sjoerd Anjema

Sjoerd Anjema

Dokkum

Vennoot
vestigingen Dokkum en Leeuwarden

Yme Bouma

Yme Bouma

Heerenveen

Vennoot

Jacob de Vries

Jacob de Vries

Sneek

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Kees Steenstra

Kees Steenstra

Leeuwarden

Applicatiebeheerder

Willem Spoelstra

Willem Spoelstra

Sneek

Vennoot

Jelmer Bosma

Jelmer Bosma

Drachten

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Harmina Goslinga

Harmina Goslinga

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Esther Bekhof

Esther Bekhof

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Eddie van der Meer

Eddie van der Meer

Leeuwarden

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Frans van den Berg

Frans van den Berg

Drachten

Vennoot

Feja Attema-Nauta

Feja Attema-Nauta

Leeuwarden

Bestuursmanager

Jacob Vis

Jacob Vis

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Mariska Kuipers

Mariska Kuipers

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Marleen Bajema

Marleen Bajema

Drachten

Assistent Salarisadministrateur

Jouke Bonsma

Jouke Bonsma

Drachten

Vennoot
vestiging Drachten

Dirk Hiemstra

Dirk Hiemstra

Leeuwarden

Senior Belastingadviseur
vestiging Heerenveen

Tineke van Binsbergen

Tineke van Binsbergen

Pensioenadviseur

Pieter Blaauw

Pieter Blaauw

Leeuwarden

Vennoot
vestiging Leeuwarden

Hans Heres

Hans Heres

Heerenveen

Senior Adviseur

Cobi Osinga

Cobi Osinga

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Sanne Rikst Reijenga

Sanne Rikst Reijenga

Drachten

Junior Personeelsadviseur

Wybren Roersma

Wybren Roersma

Leeuwarden

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Ruud Koehof

Ruud Koehof

Bedrijfskundig Adviseur

Rik Beintema

Rik Beintema

Dokkum

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?