Wie werken er bij Bentacera?

Annesjouk Hoogeveen

Annesjouk Hoogeveen

Leeuwarden

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Deborah van der Veen

Deborah van der Veen

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Marian van Vliet

Marian van Vliet

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Sjoerd Anjema

Sjoerd Anjema

Dokkum

vennoot
vestigingen Dokkum en Leeuwarden

Geert de Jong

Geert de Jong

Drachten

accountant medewerker controlepraktijk

Jelmer Bosma

Jelmer Bosma

Drachten

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Rutger Jan Waringa

Rutger Jan Waringa

Leeuwarden

senior ICT adviseur

Laurens Braaksma

Laurens Braaksma

Heerenveen

accountant medewerker samenstelpraktijk

Jeroen Klinkhamer

Jeroen Klinkhamer

Heerenveen

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Rik Beintema

Rik Beintema

Dokkum

senior relatiebeheerder samenstelpraktijk

Willem Spoelstra

Willem Spoelstra

Sneek

vennoot

Ferdi Gijsen

Ferdi Gijsen

Drachten

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Evelien Hoogenberg

Evelien Hoogenberg

Drachten

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Jacob de Vries

Jacob de Vries

Sneek

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Johannes Osinga

Johannes Osinga

Heerenveen

medewerker De Valck Dealmakers

Adelie Sinkgraven

Adelie Sinkgraven

Leeuwarden

marketing en communicatieadviseur

Harmina Goslinga

Harmina Goslinga

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Mariska Kuipers

Mariska Kuipers

Heerenveen

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Tineke van Binsbergen

Tineke van Binsbergen

pensioenadviseur

Gooitzen Boonstra

Gooitzen Boonstra

Leeuwarden

Algemeen directeur

Cobi Osinga

Cobi Osinga

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Edwin van der Velde

Edwin van der Velde

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Jurgen Makelaar

Jurgen Makelaar

Drachten

senior controleleider

Frans Brouwer

Frans Brouwer

Heerenveen

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Onijdes Wijma

Onijdes Wijma

Drachten

senior relatiebeheerder samenstelpraktijk

Pieter Gietema

Pieter Gietema

Leeuwarden

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Johan Bloemhof

Johan Bloemhof

Bolsward

vennoot
vestiging Bolsward

Sandra de Glee

Sandra de Glee

Personeels- en Salarisadviseur

Kees Steenstra

Kees Steenstra

Leeuwarden

applicatiebeheerder

Tobias van der Velde

Tobias van der Velde

Leeuwarden

applicatiebeheerder

Gerard Wolting

Gerard Wolting

Leeuwarden

accountant medewerker samenstelpraktijk

Albert Jellema

Albert Jellema

Drachten

senior controleleider

Ronald de Jong

Ronald de Jong

Drachten

vennoot
controlepraktijk

Bert Dijkstra

Bert Dijkstra

Bolsward

accountant medewerker samenstelpraktijk

Jaap Jan Regnery

Jaap Jan Regnery

Leeuwarden

belastingadviseur medewerker
vestiging Leeuwarden

Marleen Bajema

Marleen Bajema

Drachten

Assistent Salarisadministrateur

Willem Miedema

Willem Miedema

Drachten

vennoot
vestiging Drachten

Tessa Noordhoff

Tessa Noordhoff

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Johan Frankena

Johan Frankena

Bolsward

vennoot
vestiging Bolsward

Minke van der Zee

Minke van der Zee

Heerenveen

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Hilda Hilarides-Ploegstra

Hilda Hilarides-Ploegstra

Drachten

senior belastingadviseur
Vestiging Heerenveen

Jolanda Tuinenga

Jolanda Tuinenga

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Ronnie Boersma

Ronnie Boersma

Leeuwarden

hoofd aangiftepraktijk

Sanne Nijdam

Sanne Nijdam

Drachten

Assistent Salarisadministrateur

Mark de Jager

Mark de Jager

Dokkum

senior belastingadviseur
Vestiging Dokkum

Mark Stortelers

Mark Stortelers

Leeuwarden

senior applicatiebeheerder

Alle Brouwer

Alle Brouwer

Drachten

Belastingadviseur

Miranda Hornstra

Miranda Hornstra

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Jelmer Gietema

Jelmer Gietema

Dokkum

zelfstandig assistent accountant samenstelpraktijk

Jan ten Cate

Jan ten Cate

Heerenveen

Medewerker De Valck Dealmakers

Johannes Visser

Johannes Visser

Drachten

senior relatiebeheerder samenstelpraktijk

Jacob Vis

Jacob Vis

Drachten

personeels- en salarisadviseur

Laurens Schenk

Laurens Schenk

Leeuwarden

assistent accountant samenstelpraktijk

Froukje Grasman

Froukje Grasman

Bolsward

senior belastingadviseur
vestiging Bolsward

Auke Zijlstra

Auke Zijlstra

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Jacob Boonstra

Jacob Boonstra

Sneek

vennoot
vestiging Sneek

Bernhard Kraan

Bernhard Kraan

Sneek

accountant medewerker samenstelpraktijk

Peter Paul Koenders

Peter Paul Koenders

Heerenveen

vennoot
vestiging Heerenveen

Marijke Zuidema

Marijke Zuidema

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Alfred Stel

Alfred Stel

Heerenveen

medewerker De Valck Dealmakers

Yme Bouma

Yme Bouma

Heerenveen

vennoot

Folkert Veenstra

Folkert Veenstra

Personeels- en Salarisadviseur

Gaby Egging

Gaby Egging

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Foppe Duipmans

Foppe Duipmans

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Tjitse Schurer

Tjitse Schurer

Drachten

accountant medewerker controlepraktijk

Jelle R. Bakker

Jelle R. Bakker

Drachten

vennoot

Dennis Huster

Dennis Huster

Heerenveen

vennoot
vestiging Heerenveen

Hilda Riksma

Hilda Riksma

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Nathan Lootsma

Nathan Lootsma

Heerenveen

specialist financieringen

Frans van den Berg

Frans van den Berg

Drachten

vennoot

Erik van den Berg

Erik van den Berg

Leeuwarden

belastingadviseur

Jan Jellema

Jan Jellema

Bolsward

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Lisa Hozeman

Lisa Hozeman

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Lukas van Middelaar

Lukas van Middelaar

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Mara Smeding

Mara Smeding

junior personeelsadviseur

Erik Otter

Erik Otter

Bolsward

accountant medewerker samenstelpraktijk

Sander Kersloot

Sander Kersloot

Leeuwarden

senior personeelsadviseur

Wybren Roersma

Wybren Roersma

Leeuwarden

senior relatiebeheerder samenstelpraktijk

Feja Attema-Nauta

Feja Attema-Nauta

Leeuwarden

bestuursmanager

Sia Bruinsma

Sia Bruinsma

Drachten

Assistent Salarisadministrateur

Sylvia Swart-de Haan

Sylvia Swart-de Haan

Leeuwarden

controller

Johan Renes

Johan Renes

Drachten

senior relatiebeheerder samenstelpraktijk

Esther Bekhof

Esther Bekhof

Heerenveen

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Sikko Hulzenga

Sikko Hulzenga

Bolsward

pensioenadviseur medewerker

Piet Zijlstra

Piet Zijlstra

Dokkum

accountant medewerker samenstelpraktijk

Eddie van der Meer

Eddie van der Meer

Leeuwarden

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Hans Heres

Hans Heres

Heerenveen

senior adviseur

Gerben Bosma

Gerben Bosma

Heerenveen

relatiebeheerder samenstelpraktijk

Jouke Bonsma

Jouke Bonsma

Drachten

vennoot
vestiging Drachten

Klaas Hilboezen

Klaas Hilboezen

Drachten

belastingadviseur medewerker
Vestiging Drachten

Pieter Blaauw

Pieter Blaauw

Leeuwarden

vennoot
vestiging Leeuwarden

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?