Wie werken er bij Bentacera?

Erik van den Berg

Erik van den Berg

Leeuwarden

Belastingadviseur

Hilda Riksma

Hilda Riksma

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Johan Frankena

Johan Frankena

Bolsward

Vennoot
vestiging Bolsward

Frans Brouwer

Frans Brouwer

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Willem Miedema

Willem Miedema

Drachten

Vennoot
vestiging Drachten

Sjoerd Anjema

Sjoerd Anjema

Dokkum

Vennoot
vestigingen Dokkum en Leeuwarden

Tjitse Schurer

Tjitse Schurer

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Ronald de Jong

Ronald de Jong

Drachten

Vennoot
Controlepraktijk

Jurgen Makelaar

Jurgen Makelaar

Leeuwarden

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Jacob Vis

Jacob Vis

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Rik Beintema

Rik Beintema

Dokkum

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jacob Boonstra

Jacob Boonstra

Sneek

Vennoot
vestiging Sneek

Ronnie Boersma

Ronnie Boersma

Leeuwarden

Hoofd Aangiftepraktijk

Marieke van der Veer

Marieke van der Veer

Drachten

Senior - Belastingadviseur
vestiging Drachten

Gooitzen Boonstra

Gooitzen Boonstra

Leeuwarden

Algemeen Directeur

Wybren Roersma

Wybren Roersma

Leeuwarden

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jolanda Tuinenga

Jolanda Tuinenga

Drachten

Casemanager

Jelle R. Bakker

Jelle R. Bakker

Drachten

Vennoot

Frans van den Berg

Frans van den Berg

Drachten

Vennoot

Tobias van der Velde

Tobias van der Velde

Leeuwarden

Applicatiebeheerder

Jan ten Cate

Jan ten Cate

Heerenveen

Medewerker De Valck Dealmakers

Peter Paul Koenders

Peter Paul Koenders

Heerenveen

Vennoot
vestiging Heerenveen

Sandra de Glee

Sandra de Glee

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Marleen Bajema

Marleen Bajema

Drachten

Assistent Salarisadministrateur

Johannes Osinga

Johannes Osinga

Heerenveen

Vennoot

Hans Heres

Hans Heres

Heerenveen

Senior Adviseur

Mark de Jager

Mark de Jager

Dokkum

Senior Belastingadviseur
Vestiging Dokkum

Feja Attema-Nauta

Feja Attema-Nauta

Leeuwarden

Bestuursmanager

Bernhard Kraan

Bernhard Kraan

Sneek

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Eddie van der Meer

Eddie van der Meer

Leeuwarden

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Onijdes Wijma

Onijdes Wijma

Drachten

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Geert de Jong

Geert de Jong

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Tessa Noordhoff

Tessa Noordhoff

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Bert Dijkstra

Bert Dijkstra

Drachten

Data-analist

Jouke Bonsma

Jouke Bonsma

Drachten

Vennoot
vestiging Drachten

Edwin van der Velde

Edwin van der Velde

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Gerard Wolting

Gerard Wolting

Leeuwarden

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Fogelien de Vries

Fogelien de Vries

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Laurens Schenk

Laurens Schenk

Leeuwarden

Assistent Accountant Samenstelpraktijk

Tineke van Binsbergen

Tineke van Binsbergen

Pensioenadviseur

Hessel Rintjema

Hessel Rintjema

Bolsward

belastingadviseur

Gaby Egging

Gaby Egging

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Miranda Hornstra

Miranda Hornstra

Drachten

Casemanager

Alle Brouwer

Alle Brouwer

Drachten

Belastingadviseur

Johan Bloemhof

Johan Bloemhof

Bolsward

Vennoot
vestiging Bolsward

Albert Jellema

Albert Jellema

Drachten

Senior Controleleider

Johan Renes

Johan Renes

Drachten

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Folkert Veenstra

Folkert Veenstra

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Erik Otter

Erik Otter

Bolsward

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Foppe Duipmans

Foppe Duipmans

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Yme Bouma

Yme Bouma

Heerenveen

Vennoot

Minke van der Zee

Minke van der Zee

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Lukas van Middelaar

Lukas van Middelaar

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Laurens Braaksma

Laurens Braaksma

Heerenveen

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Evelien Hoogenberg

Evelien Hoogenberg

Drachten

Interim Controller

Jelmer Gietema

Jelmer Gietema

Drachten

Zelfstandig Assistent Accountant Samenstelpraktijk

Harmina Goslinga

Harmina Goslinga

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Emma Kort - Rienks

Emma Kort - Rienks

Drachten

Casemanager

Adelie Sinkgraven

Adelie Sinkgraven

Leeuwarden Dokkum

Marketing en Communicatieadviseur

Jan Jellema

Jan Jellema

Bolsward

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Mark Stortelers

Mark Stortelers

Leeuwarden

Senior Applicatiebeheerder

Martijn Steenhuis

Martijn Steenhuis

Drachten

Belastingadviseur Medewerker

Pieter Gietema

Pieter Gietema

Leeuwarden

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Piet Zijlstra

Piet Zijlstra

Dokkum

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Johannes Visser

Johannes Visser

Drachten

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Rutger Jan Waringa

Rutger Jan Waringa

Leeuwarden

Senior ICT Adviseur

Esther Bekhof

Esther Bekhof

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Sanne Nijdam

Sanne Nijdam

Drachten

Salarisadministrateur

Willem Spoelstra

Willem Spoelstra

Sneek

Vennoot

Ferdi Gijsen

Ferdi Gijsen

Drachten

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Ruud Koehof

Ruud Koehof

Senior - Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Pieter Blaauw

Pieter Blaauw

Leeuwarden

Vennoot
vestiging Leeuwarden

Jan Slagter

Jan Slagter

belastingadviseur

Marian van Vliet

Marian van Vliet

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Sikko Hulzenga

Sikko Hulzenga

Bolsward

Pensioenadviseur Medewerker

Jacob de Vries

Jacob de Vries

Sneek

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Sylvia Swart-de Haan

Sylvia Swart-de Haan

Leeuwarden

Controller

Inge van Deemter

Inge van Deemter

Leeuwarden

Personeelsadviseur

Alfred Stel

Alfred Stel

Heerenveen

medewerker De Valck Dealmakers

Froukje Grasman

Froukje Grasman

Bolsward

Senior Belastingadviseur
vestiging Bolsward

Richard Nijholt

Richard Nijholt

Drachten

Vennoot

Dennis Huster

Dennis Huster

Heerenveen

Vennoot
vestiging Heerenveen

Lisa Hozeman

Lisa Hozeman

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Cobi Osinga

Cobi Osinga

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Marijke Zuidema

Marijke Zuidema

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Kees Steenstra

Kees Steenstra

Leeuwarden

Applicatiebeheerder

Mariska Kuipers

Mariska Kuipers

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jelmer Bosma

Jelmer Bosma

Drachten

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Sander Kersloot

Sander Kersloot

Leeuwarden

Senior Personeelsadviseur

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?