Wie werken er bij Bentacera?

Marian van Vliet

Marian van Vliet

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Mariska Kuipers

Mariska Kuipers

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jacob Boonstra

Jacob Boonstra

Sneek

Vennoot
vestiging Sneek

Onijdes Wijma

Onijdes Wijma

Drachten

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Inge van Deemter

Inge van Deemter

Leeuwarden

Personeelsadviseur

Jurgen Makelaar

Jurgen Makelaar

Leeuwarden

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Lukas van Middelaar

Lukas van Middelaar

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Jan ten Cate

Jan ten Cate

Heerenveen

Medewerker De Valck Dealmakers

Alfred Stel

Alfred Stel

Heerenveen

medewerker De Valck Dealmakers

Yme Bouma

Yme Bouma

Heerenveen

Adviseur De Valck Dealmakers

Folkert Veenstra

Folkert Veenstra

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Johannes Osinga

Johannes Osinga

Heerenveen

Vennoot

Daniëlle Melein

Daniëlle Melein

Jurist

Adelie Sinkgraven

Adelie Sinkgraven

Leeuwarden Dokkum

Marketing en Communicatieadviseur

Jan Jellema

Jan Jellema

Bolsward

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Piet Zijlstra

Piet Zijlstra

Dokkum

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Pieter Gietema

Pieter Gietema

Leeuwarden

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Richard Nijholt

Richard Nijholt

Drachten

Vennoot

Minke van der Zee

Minke van der Zee

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Remco Brus

Remco Brus

Senior Controleleider

Frans van den Berg

Frans van den Berg

Drachten

Vennoot

Frans Brouwer

Frans Brouwer

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Feja Attema-Nauta

Feja Attema-Nauta

Leeuwarden

Bestuursmanager

Ronnie Boersma

Ronnie Boersma

Leeuwarden

Hoofd Aangiftepraktijk

Kees Steenstra

Kees Steenstra

Leeuwarden

Applicatiebeheerder

Mark Stortelers

Mark Stortelers

Leeuwarden

Senior Applicatiebeheerder

Cobi Osinga

Cobi Osinga

Drachten

Senior Personeels- en Salarisadviseur

Marieke Scheffer

Marieke Scheffer

Register Casemanager Verzuim (Rccm)

Erik van den Berg

Erik van den Berg

Leeuwarden

Senior Belastingadviseur
vestiging Leeuwarden

Willem Miedema

Willem Miedema

Drachten

Vennoot
vestiging Drachten

Edwin van der Velde

Edwin van der Velde

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Jacolien van der Lei

Jacolien van der Lei

Senior - Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Laurens Schenk

Laurens Schenk

Leeuwarden

Assistent Accountant Samenstelpraktijk

Mark de Jager

Mark de Jager

Dokkum

Senior Belastingadviseur
Vestiging Dokkum

Froukje Grasman

Froukje Grasman

Bolsward

Senior Belastingadviseur
vestiging Bolsward

Albert Jellema

Albert Jellema

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Erik Otter

Erik Otter

Bolsward

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Dirk Hiemstra

Dirk Hiemstra

Leeuwarden

Senior Belastingadviseur
vestiging Heerenveen

Sander Kersloot

Sander Kersloot

Leeuwarden

Senior Personeelsadviseur

Auke Beeksma

Auke Beeksma

Data consultant

Evelien Hoogenberg

Evelien Hoogenberg

Drachten

Interim Controller

Sikko Hulzenga

Sikko Hulzenga

Bolsward

Pensioenadviseur Medewerker

Rik Beintema

Rik Beintema

Dokkum

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Marijke Zuidema

Marijke Zuidema

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Ruud Koehof

Ruud Koehof

Bedrijfskundig Adviseur

Tessa Noordhoff

Tessa Noordhoff

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Ronald de Jong

Ronald de Jong

Drachten

Vennoot
Controlepraktijk

Miranda Hornstra

Miranda Hornstra

Drachten

Register Casemanager Verzuim (Rccm)

Johan Bloemhof

Johan Bloemhof

Bolsward

Vennoot
vestiging Bolsward

Bernhard Kraan

Bernhard Kraan

Sneek

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Jelmer Bosma

Jelmer Bosma

Drachten

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Rutger Jan Waringa

Rutger Jan Waringa

Leeuwarden

Senior ICT Adviseur

Jan Slagter

Jan Slagter

senior belastingadviseur

Jelle R. Bakker

Jelle R. Bakker

Drachten

Vennoot

Willem Spoelstra

Willem Spoelstra

Sneek

Vennoot

Gert-Jan van den Berg

Gert-Jan van den Berg

Data consultant

Gaby Egging

Gaby Egging

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Sandra de Glee

Sandra de Glee

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Sanne Rikst Reijenga

Sanne Rikst Reijenga

Drachten

Junior Personeelsadviseur

Laurens Braaksma

Laurens Braaksma

Heerenveen

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Johan Renes

Johan Renes

Drachten

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jouke Bonsma

Jouke Bonsma

Drachten

Vennoot
vestigingen Bolsward en Sneek

Wybren Roersma

Wybren Roersma

Leeuwarden

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jacob Vis

Jacob Vis

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Jacob de Vries

Jacob de Vries

Sneek

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Jelmer Gietema

Jelmer Gietema

Drachten

Zelfstandig Assistent Accountant Samenstelpraktijk

Hans Heres

Hans Heres

Heerenveen

Senior Adviseur

Gooitzen Boonstra

Gooitzen Boonstra

Leeuwarden

Algemeen Directeur

Pieter Blaauw

Pieter Blaauw

Leeuwarden

Vennoot
vestiging Leeuwarden

Tineke van Binsbergen

Tineke van Binsbergen

Pensioenadviseur

Martijn Steenhuis

Martijn Steenhuis

Drachten

Belastingadviseur Medewerker

Geert de Jong

Geert de Jong

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Peter Paul Koenders

Peter Paul Koenders

Heerenveen

Vennoot
vestiging Heerenveen

Ylva Bruinsma

Ylva Bruinsma

Casemanager Verzuim en Scheidingsbemiddelaar

Marga Schiphof - Kluitenberg

Marga Schiphof - Kluitenberg

Pensioenadviseur

Yme van der Meer

Yme van der Meer

Drachten

Junior Personeelsadviseur

Harmina Goslinga

Harmina Goslinga

Drachten

Zelfstandig Personeels- en Salarisadministrateur

Esther Bekhof

Esther Bekhof

Heerenveen

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Sanne Nijdam

Sanne Nijdam

Drachten

Salarisadministrateur

Ferdi Gijsen

Ferdi Gijsen

Drachten

Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Emma Kort - Rienks

Emma Kort - Rienks

Drachten

Register Casemanager Verzuim (Rccm)

Tjitse Schurer

Tjitse Schurer

Drachten

Accountant Medewerker Controlepraktijk

Johannes Visser

Johannes Visser

Drachten

Senior Relatiebeheerder Samenstelpraktijk

Sylvia Swart-de Haan

Sylvia Swart-de Haan

Leeuwarden

Controller

Marleen Bajema

Marleen Bajema

Drachten

Assistent Salarisadministrateur

Marieke van der Veer

Marieke van der Veer

Drachten

Senior - Belastingadviseur
vestiging Drachten

Foppe Duipmans

Foppe Duipmans

Drachten

Personeels- en Salarisadviseur

Gerard Wolting

Gerard Wolting

Leeuwarden

Accountant Medewerker Samenstelpraktijk

Lisa Hozeman

Lisa Hozeman

Drachten

Jurist

Hessel Rintjema

Hessel Rintjema

Belastingadviseur

Jan Spoelstra

Jan Spoelstra

Drachten

Bedrijfskundig Adviseur

Sjoerd Anjema

Sjoerd Anjema

Dokkum

Vennoot
vestigingen Dokkum en Leeuwarden

Wij maken tijd

  • De zaken goed op een rij hebben
  • Grip op processen krijgen
  • Betere balans tussen leven en werken
  • Wij maken tijd door te bentaceren!

Alles in de cloud

bentaceraapp

Alles op één plek: de Bentacera cloud!

Meer weten?

Werkgebied

74092d12-7f1f-4a06-a7fd-b17d1cfce256